Dlaczego warto wybrać szkolenie Negocjacje w formie Poligonu Negocjacyjnego?

"Błędy to WIELKIE chwile!"
Dawid Neenan
POLIGON NEGOCJACYJNY to nowa generacja szkoleń, znacznie bardziej efektywna od typowych szkoleń warsztatowych. Najważniejsze cechy tego rozwiązania to zorientowanie nie na wiedzę ale na rozwijanie umiejętności poprzez praktyczne i intensywne działania treningowe, mające na celu podniesienie wyników negocjacyjnych (szkolenie nie dla szkolenia, tylko dla BUDOWANIA EFEKTÓW).

Cele tego szkolenia

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie

szkolenie Negocjacje w formie Poligonu Negocjacyjnego realizowane jest również w wersji otwartej - zobacz opis i najbliższy termin:

Termin szkolenia: 17.09.2020 - 18.09.2020
Miejsce szkolenia: Warszawa, Centrum Żoliborz

Głównym założeniem szkolenia z negocjacji w formie Poligonu Negocjacyjnego jest poddanie uczestników specjalnie opracowanej formule zajęć tak, aby musieli się w pełni zaangażować w działanie, w ćwiczenie umiejętności negocjacyjnych. Okazuje się, że intensywne działanie zorientowane na pokonywanie własnych barier i słabości jest niezwykle efektywne, przynosi znacznie lepsze rezultaty, aniżeli typowe szkolenia warsztatowe. Doświadczenie pokazuje, że jeden dzień POLIGONU NEGOCJACYJNEGO równoważny jest  trzem dniom typowego szkolenia warsztatowego. Dlaczego taki efekt jest możliwy?

Dlaczego jeden dzień POLIGONU NEGOCJACYJNEGO
równoważny jest trzem dniom typowego szkolenia?

Nie zajmujemy się teorią

Najważniejsza w szkoleniu jest praktyka!

Na szkoleniu z negocjacji w formie Poligonu Negocjacyjnego naszego autorstwa nie znajdziesz slajdów! Powszechnie wiadomo, że poznanie wiedzy na dany temat wcale nie musi oznaczać umiejętności jej zastosowania. Aby być skutecznym na POLIGONIE NEGOCJACYJNYM czas w 95% przeznaczamy na to, co najważniejsze, czyli na trenowanie rozmów negocjacyjnych, na szlifowanie konkretnych umiejętności. Z teorią każdy może zapoznać się indywidualnie ponieważ materiały szkoleniowe wysyłamy każdemu kilka dni przed szkoleniem.

 

Na podstawie wieloletnich badań naukowcy z National Training Laboratories w Bethel Maine,USA opracowali schemat przedstawiający procent wiedzy jaką efektywnie przyswajamy i zapamiętujemy stosując różne techniki uczenia. Nauka podczas szkolenia poprzez praktykę i możliwość natychmiastowego wykorzystania ćwiczonych umiejętności pozwala na trwale przyswoić 75% przekazywanych treści (za “Enterprise Education Experience” Durham University Business School).

szkolenie z negocjacji

Dlaczego POLIGONY NEGOCJACYJNE są takie skuteczne?

Szkolenia warsztatowe stosują mieszankę różnych rozwiązań (prezentacje, dyskusje, wykład, czytanie, demonstracje), co powoduje, że ich skuteczność oscyluje średnio na poziomie ok 20-30%, natomiast ten sam wskaźnik dla POLIGONU NEGOCJACYJNEGO (szkolenie przez praktykę) wynosi 75%, co jednoznacznie pokazuje jego wysoką efektywność.

Zespoły maksymalnie 6scio osobowe!

Na szkoleniu pracujemy w małych grupach

szkolenia negocjacjyjne

W kilkunastoosobowej grupie na szkoleniu warsztatowym z negocjacji nie ma szans na prawdziwą pracę z doskonaleniem kompetencji negocjacyjnych. Można tylko pewne rzeczy omówić, przećwiczyć, zademonstrować. Natomiast podczas szkolenia z negocjacji w formie POLIGONU NEGOCJACYJNEGO pracuje maksymalnie 6 osób (lub mniej), dzięki czemu to innowacyjne szkolenie z negocjacji jest bardzo intensywne i mocno zindywidualizowane.

Indywidualna analiza uczestników

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje raport indywidualny

szkolenie z negocjacji

Raporty indywidualne docierają do uczestników kilka dni po szkoleniu wraz z nagraniami audio lub video. Taki raport precyzyjnie pokazuje potencjał uczestnika oraz wskazania do dalszej pracy. Dzięki temu każdy po szkoleniu może dalej samodzielnie pracować nad własnym rozwojem.

Jaki jest cel POLIGONÓW SZKOLENIOWYCH?

Skupienie się na rozwoju umiejętności i postaw.

szkolenie z negocjacjiNa efekt prowadzonych rozmów negocjacyjnych wpływa nie wiedza konsultanta, lecz odpowiednie umiejętności. Zatem na naszym szkoleniu z negocjacji w formie POLIGONU NEGOCJACYJNEGO ćwiczymy to, co jest najważniejsze, co bezpośrednio wpływa na zwiększenie efektywności pracy z wykorzystaniem umiejętności negocjacyjnych. Nasze działania skupiamy również na eliminowaniu negatywnych nawyków, nieskutecznych strategii i zachowań, korzystamy tu z szeregu ćwiczeń rozwojowo-handlowo-aktorskich. W efekcie szybko i w widoczny sposób rośnie efektywność negocjacji z klientami.

U nas na szkoleniu możesz popełniać błędy!

Można powiedzieć więcej – zachęcamy na szkoleniu do robienia błędów!

szkolenie z negocjacji warszawa

Często na szkoleniach warsztatowych chęć „pokazania się” szefowi, czy kolegom, potrzeba budowania wizerunku „profesjonalisty” lub zwyczajna obawa przed kompromitacją powoduje, że w sytuacji treningowej człowiek stosuje tylko to, co już dobrze poznał. Nikt nie ryzykuje, nie odkrywa się, nie pokazuje swoich słabości bo może zrobić błąd.

A jeśli tak, to z uczeniem ma to niewiele wspólnego. Powielamy wtedy tylko dobrze znane sobie rozwiązania. Aby temu zapobiec na szkoleniu z negocjacji w formie Poligonu Negocjacyjnego działamy zgodnie z sentencją Dawida Neenana „Błędy to WIELKIE chwile”. Założenie na całe szkolenie jest paradoksalne – „Zróbcie na szkoleniu jak najwięcej błędów”, co w efekcie oznacza jak najwięcej doświadczeń treningowych. To podejście skutkuje otwartością na rozwój i chęcią poszukiwania najlepszych dla siebie rozwiązań. Daje też świetne rezultaty w przełamywaniu swoich ograniczeń, słabości i destrukcyjnych strategii.

szkolenie w formie
POLIGONU NEGOCJACYJNEGO to szkolenie, w którym:

 • Intensywnie pracujesz w małej grupie szkoleniowej (max. do 6 osób);
 • Masz wsparcie trenera i konsultanta;
 • Otrzymujesz bogate wsparcie merytoryczne (raporty indywidualne, nagrania, materiały szkoleniowe, karty zadań);
 • Otrzymujesz pełne wsparcie dla swoich indywidualnych potrzeb szkoleniowych;
 • 95% czasu szkolenia wykorzystujesz tylko na praktykę;
 • Koncentrujesz się nie na wiedzy lecz na doskonaleniu umiejętności;
 • Oszczędzasz swój cenny czas – pracujesz na szkoleniu jednorazowo tylko jeden dzień.

 

Dlaczego warto uczestniczyć w naszym szkoleniu z negocjacji,
czyli jakie korzyści niesie ono ze sobą dla uczestnika POLIGONU NEGOCJACYJNEGO:

 • Pełne dopasowanie szkolenia do potrzeb i oczekiwań – trenowanie umiejętności zgodnych ze specyfiką biznesu i pracy;
 • Trenowanie dokładnie tych rozmów, które sprawiają trudność lub tych, które są planowane w przyszłości – mocne nastawienie na budowanie efektywności;
 • Praktyczne poznanie całego procesu komunikacyjnego podczas prezentacji / szkolenia / wystąpienia publicznego z pozycji 3 punktów percepcyjnych (swojego, klienta, obserwatora – wszystko dzięki rotacyjnemu przechodzeniu podczas szkolenia w każdą rolę);
 • Spojrzenie na swoje działanie z pozycji klienta, lepsze zrozumienie jego oczekiwań i potrzeb oraz pojawiających się reakcji;
 • Trenowanie konkretnych strategii i taktyk prezentacyjnych;
 • Ćwiczenie wystąpień publicznych (wg różnych scenariuszy – sytuacje, klienci, cele rozmowy);
 • Zweryfikowanie posiadanych umiejętności;
 • Wyeliminowanie błędów i podniesienie skuteczności;
 • szkolenie poligonowe daje możliwość sprawdzenia się, poznania siebie i swoich możliwości;
 • Otrzymanie praktycznego raportu z informacją o swoich silnych stronach, obszarach do doskonalenia, możliwych pułapkach wraz z konkretnymi wskazówkami do samodzielnej pracy.

Kto już sprawdził skuteczność
szkolenia w formie POLIGONU NEGOCJACYJNEGO?