Dlaczego warto wybrać Szkolenie Kreatywność?

Kreatywność, to nieograniczone możliwości ludzkiego umysłu, pozwalająca na tworzenie nowej rzeczywistości. Przyszłość należy do ludzi twórczych, szybko myślących, mających niekonwencjonalne pomysły i rozwiązania. Dlatego zapraszamy na szkolenie z kreatywności myślenia. Trening kreatywności wyposaży Cię w umiejętność nieszablonowego myślenia oraz nietypowego wykonywania zadań, pomoże Ci spojrzeć z innej strony na rozwiązywanie problemów w życiu prywatnym i zawodowym.

Cele tego szkolenia

 • Dowiesz się jak trenować umiejętność nieszablonowego myślenia oraz nietypowego wykonywania zadań
 • Spojrzysz z innej strony na rozwiązywanie problemów w życiu prywatnym i zawodowym.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Osób, które są nastawione na ciągły rozwój osobisty;
 • Specjalistów, którzy w swoich obowiązkach zawodowych mają kreatywne myślenie ;
 • Osoby pracujące w zespołach i odpowiedzialne za efektywność zespołu.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Kreatywności przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Kreatywności. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Kreatywności, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Kreatywności poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Kreatywności.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Kreatywności w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia kreatywność

Forma prowadzenia szkolenia Coaching w pracy menedżera

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia kreatywność

 

TWÓRCZOŚĆ I KREATYWNOŚĆ – OKREŚLENIE POJĘĆ, ZAKRES ICH DOSKONALENIA

moduł 1 – szkolenie kreatywność
 • Bariery hamujące procesy twórcze. Diagnoza i pokonywanie;
 • Jak wykorzystać i rozwijać sześć podstawowych grup operacji myślowych określających twórczość;

KREATYWNE METODY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW I ICH PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE

moduł 2 – szkolenie kreatywność
 • Korzyści wynikające z kreatywnego myślenia;
 • Rozpoznanie własnego stylu myślenia, działania i rozwiązywania problemów;
 • Sposoby wykorzystywania technik twórczego myślenia w życiu zawodowym;

TWÓRCZE PODEJMOWANIE DECYZJI

moduł 3 – szkolenie kreatywność
 • Twórczość a myślenie strategiczne – twórcze działanie;

INTUICJA MENEDŻERA. 

moduł 4 – szkolenie kreatywność
 • Intuicja na stanowisku kierowniczym;
 • Katalog technik;
 • Sposoby wykorzystywania intuicji.

MOTYWOWANIE I INSPIROWANIE DO ROZWOJU

moduł 5 – szkolenie kreatywność
 • Jak motywować i inspirować do rozwoju;

SESJE TWÓRCZEGO MYŚLENIA

moduł 6 – szkolenie kreatywność
 • Zajęcia pobudzające do twórczego myślenia;

Podsumowanie i zakończenie szkolenia kreatywność

moduł 7 – szkolenie kreatywność
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z kreatywności. 

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?