Dlaczego warto wybrać szkolenie Kreatywność?

Kreatywność, to nieograniczone możliwości ludzkiego umysłu, pozwalająca na tworzenie nowej rzeczywistości. Przyszłość należy do ludzi twórczych, szybko myślących, mających niekonwencjonalne pomysły i rozwiązania. Dlatego zapraszamy na szkolenie z kreatywności myślenia. Trening kreatywności wyposaży Cię w umiejętność nieszablonowego myślenia oraz nietypowego wykonywania zadań, pomoże Ci spojrzeć z innej strony na rozwiązywanie problemów w życiu prywatnym i zawodowym.

Cele tego szkolenia

 • Dowiesz się jak trenować umiejętność nieszablonowego myślenia oraz nietypowego wykonywania zadań
 • Spojrzysz z innej strony na rozwiązywanie problemów w życiu prywatnym i zawodowym.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Osób, które są nastawione na ciągły rozwój osobisty;
 • Specjalistów, którzy w swoich obowiązkach zawodowych mają kreatywne myślenie ;
 • Osoby pracujące w zespołach i odpowiedzialne za efektywność zespołu.

Na czym polega skuteczność szkolenia z rekrutacji i selekcji?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Kreatywności przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Kreatywności. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Kreatywności, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

szkolenie z Kreatywności poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Kreatywności.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Kreatywności w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia kreatywność

Forma prowadzenia szkolenia Coaching w pracy menedżera

szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia kreatywność

 

TWÓRCZOŚĆ I KREATYWNOŚĆ – OKREŚLENIE POJĘĆ, ZAKRES ICH DOSKONALENIA

moduł 1 – szkolenie kreatywność
 • Bariery hamujące procesy twórcze. Diagnoza i pokonywanie;
 • Jak wykorzystać i rozwijać sześć podstawowych grup operacji myślowych określających twórczość;

KREATYWNE METODY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW I ICH PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE

moduł 2 – szkolenie kreatywność
 • Korzyści wynikające z kreatywnego myślenia;
 • Rozpoznanie własnego stylu myślenia, działania i rozwiązywania problemów;
 • Sposoby wykorzystywania technik twórczego myślenia w życiu zawodowym;

TWÓRCZE PODEJMOWANIE DECYZJI

moduł 3 – szkolenie kreatywność
 • Twórczość a myślenie strategiczne – twórcze działanie;

INTUICJA MENEDŻERA. 

moduł 4 – szkolenie kreatywność
 • Intuicja na stanowisku kierowniczym;
 • Katalog technik;
 • Sposoby wykorzystywania intuicji.

MOTYWOWANIE I INSPIROWANIE DO ROZWOJU

moduł 5 – szkolenie kreatywność
 • Jak motywować i inspirować do rozwoju;

SESJE TWÓRCZEGO MYŚLENIA

moduł 6 – szkolenie kreatywność
 • Zajęcia pobudzające do twórczego myślenia;

Podsumowanie i zakończenie szkolenia kreatywność

moduł 7 – szkolenie kreatywność
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z kreatywności. 

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?