Dlaczego warto wybrać Szkolenie Komunikacja z pracownikami?

Niezakłócona komunikacja w środowisku pracy jest istotnym czynnikiem jej optymalnej organizacji, wpływa na zintegrowanie pracowników oraz ich prawidłowe relacje z przełożonymi. Szkolenie pomoże Uczestnikom na nabycie praktycznych umiejętności z zakresu efektywnej komunikacji oraz asertywnego zachowania, docierając do poziomu wspólnych interesów. Wskażemy techniki komunikowania się w sytuacjach stresowych oraz metody radzenia sobie z własnymi emocjami. Wspólnie z Uczestnikami wypracujemy metody na stworzenie sprawnie działającego, zorientowanego na sukces zespołu.

Cele tego szkolenia

 • Poznanie technik i zasad skutecznej komunikacji w zespole;
 • Nabycie umiejętności sprawnego identyfikowania sytuacji konfliktowych oraz efektywnego zarządzania konfliktem;
 • Wskazanie narzędzi i zasad budowania skutecznie działającego, współpracującego zespołu.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Wszystkich pracowników, którzy pracują w jednej jednostce organizacyjnej w firmie;
 • Wszystkich pracowników, którzy pracują w jednym zespole, dziale, firmie
 • Osób, które są zaangażowane we wspólny projekt, zadanie.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Komunikacji z pracownikami przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Komunikacji z pracownikami. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Komunikacji z pracownikami, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Komunikacji z pracownikami poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Komunikacji z pracownikami.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Komunikacji z pracownikami w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia komunikacja z pracownikami

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia komunikacja z pracownikami

 

ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA

moduł 1 – szkolenie komunikacja z pracownikami
 • Wprowadzenie i rozpoczęcie szkolenia

TYPY OSOBOWOŚCI W PRACY ZESPOŁU

moduł 2 – szkolenie komunikacja z pracownikami
 • Samoidentyfikacja z wykorzystaniem kart osobowości;
 • Dyskusja w zespołach roboczych na temat własnych wyborów;
 • Prezentacja cech poszczególnych typów z dyskusją i odniesieniem do praktyki i doświadczeń uczestników szkolenia;
 • Praca w 4 zespołach roboczych – opracowanie planu komunikacji z danym typem osobowości;
 • Ćwiczenie w komunikowaniu informacji dla danego typu osobowości;

 

DOSKONALENIE PRACY ZESPOŁU

moduł 3 – szkolenie komunikacja z pracownikami
 • Jak udoskonalić pracę zespołu;

SYSTEM WARTOŚCI ZESPOŁU

moduł 4 – szkolenie komunikacja z pracownikami
 • Omówienie systemu wartości zespołu;

RECEPTA NA LEPSZĄ PRACĘ ZESPOŁU

moduł 5 – szkolenie komunikacja z pracownikami
 • Co polepszy pracę zespołu;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 6 – szkolenie komunikacja z pracownikami
 • Dyskusja i konsultacje

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?