Dlaczego warto wybrać szkolenie Komunikacja z klientem?

Dlaczego warto wybrać szkolenie Komunikacja z klientem?

Komunikacja werbalna i niewerbalna są bardzo istotnymi elementami procesu sprzedaży. Jak utrzymywać inicjatywę w prowadzeniu rozmowy, jak umiejętnie uprzedzać obiekcje, jak zbierać istotne informacje oraz diagnozować potrzeby klienta? Jak wpływać na klienta poprzez odpowiedni dobór pytań i zwrotów, a także czystość mowy oraz jasność i zwięzłość sformułowań? Dzięki temu szkoleniu handlowcy przeprowadzą klienta przez cały proces decyzyjny dając mu możliwość ciągłego wyboru i poczucie, że sam podjął ostateczną decyzję, nie pozostawiając miejsca na zastrzeżenia i obiekcje oraz nie dopuszczając do sporów, dyskusji i sytuacji konfliktowych.

Cele tego szkolenia

 • Udoskonalisz umiejętności dbania o relacje oraz zadowolenie klienta;
 • Zwiększysz wydajności prowadzonych projektów poprzez wypracowanie skutecznych sposobów komunikacji i współpracy z klientem;
 • Poznasz i wypróbujesz w praktycznych ćwiczeniach metody radzenia sobie z niezadowoleniem, zastrzeżeniami, krytyką klienta.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Doradców;
 • Konsultantów, specjalistów;
 • Managerów projektów;
 • Członków zespołów projektowych;
 • Wdrożeniowców;
 • Pracowników obsługi klienta;
 • Pracowników działu serwisu;
 • Pracowników działów technicznych.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Komunikacji z klientem przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Komunikacji z klientem. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Komunikacji z klientem, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

szkolenie z Komunikacji z klientem poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Komunikacji z klientem.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Komunikacji z klientem w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia komunikacja z klientem

forma szkolenia z komunikacji z klientem

szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia komunikacja z klientem

 

RÓŻNICE W SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ

moduł 1 – szkolenie komunikacja z klientem
 • Negatywny i pozytywny monolog wewnętrzny;
 • Panowanie nad zachowaniami pojawiającymi się w sytuacji silnych emocji;
 • Organizowanie korzystnej dla siebie sytuacji zewnętrznej;
 • Autoprezentacja w roli kompetentnego negocjatora;

PRZYGOTOWANIE DO NEGOCJACJI

moduł 2 – szkolenie komunikacja z klientem
 • Ustalenie celów strategicznych i cząstkowych;
 • Ocena i budowanie BATNA;
 • Określenie granicy ustępstw;
 • Określenie możliwości prowadzenia negocjacji pozycyjnej – problemowej, szukanie wspólnych interesów i sposobów ich wykorzystania w negocjacjach;

KONFLIKT I KRYZYS – WARUNKI POJAWIANIA SIĘ KONFLIKTU, CZYNNIKI ZWIĘKSZAJĄCE RYZYKO JEGO POJAWIENIA SIĘ

moduł 3 – szkolenie komunikacja z klientem
 • Proces komunikacji:
  • Intencja a interpretacja;
  • Różnice w sposobie komunikowania się (emocje / logika; tempo wypowiedzi; efekt płci, itp.);
  • Słownictwo a dominująca preferencje w odbiorze bodźców;
 • Identyfikacja typu osobowości klienta na bazie takich informacji jak:
  • Ton i siła głosu, tempo i dynamika wypowiedzi;
  • Sposób wypowiadania się – używane słowa i zwroty;
  • Stosowana argumentacja;
  • Wygląd, wizerunek;
  • Komunikacja niewerbalna;
  • Autorytet i relacja;
  • Stopień okazywania emocji;
 • Nawiązywanie kontaktu i budowanie relacji:
  • Preferencje w sposobie nawiązywania i budowania relacji;
  • Budowanie zaufania;
 • Style podejmowania decyzji przez klientów:
  • Kryteria podejmowania decyzji;
  • Motywatory decyzyjne;
  • Manipulacje klientów (świadome i nieświadome);
 • Przekonywanie klienta:
  • Wartości, obawy, lęki, potrzeby;
  • Dobór optymalnego sposobu wypowiedzi;
  • Specyfika argumentacji – jakich argumentów użyć i w jaki sposób;
 • Poznanie swojego potencjału:
  • Zasoby wspierające (silne strony);
  • Zasoby ograniczające (słabości);
  • Potencjał ukryty i metody uaktywniania go;
  • Wykorzystywanie silnych stron swojej osobowości w kontakcie z klientem i unikanie słabych;

KREOWANIE WIZERUNKU PROFESJONALISTY

moduł 4 – szkolenie komunikacja z klientem
 • Głos jako narzędzie wpływu;
 • Wywieranie wpływu głosem i kształtowanie pożądanego odbioru;
 • Wpływ emocji głosu na odbiór treści słów;
 • Ton głosu jako sygnał nastawienia do klienta;

PYTANIA I AKTYWNE SŁUCHANIE PODSTAWĄ SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI

moduł 5 – szkolenie komunikacja z klientem
 • Pytania w komunikacji:
  • Sztuka zadawania właściwych i celowych pytań;
  • Rodzaje pytań i ich funkcje;
  • Wydobywanie potrzeb i motywowanie przez pytania;
  • Pytania kierujące uwagę;
  • Pułapki zadawania pytań;
 • Rodzaje słuchania:
  • Funkcje słuchania w uczeniu;
  • Rodzaje słuchania i ich specyfika;
  • Ćwiczenie empatii;

PREZENTOWANIE SWOICH OPINII

moduł 6 – szkolenie komunikacja z klientem
 • Przedstawienie celów, wypowiadanie się, prezentowanie rozwiązań, propozycji;
 • Opinie i fakty – jak nie dopuszczać do emocjonalnych dyskusji i spierania się o rację;
 • Ocena aktualnych umiejętności komunikacyjnych;
 • Poprawność językowa – wpływanie poprzez odpowiednie słownictwo, wirusy mowy, paralingwistyka;
 • Motywowanie klientów poprzez odpowiednie prezentowanie propozycji, zadań, celów;
 • Słownictwo profesjonalisty – komunikaty wzbudzające agresję i wycofanie, komunikaty budujące zaufanie;

TRUDNE ROZMOWY Z KLIENTAMI

moduł 7 – szkolenie komunikacja z klientem
 • Asertywność w komunikacji:
  • Modelowanie postawy asertywnej;
  • Umiejętność zachowań asertywnych w praktyce (mówienie „NIE, sygnalizowanie oczekiwań, komunikowanie pochwał, konstruktywna krytyka);
 • Radzenie sobie z niezadowoleniem klienta:
  • Reakcja na krytykę klienta;
  • Konfrontacja przekonań;
  • Rozmowa o rozbieżnych opiniach i przekonaniach;
  • Negocjacje w sytuacji „reklamacji”;
 • Trudne sytuacje w kontakcie z klientem:
  • Zabronione zwroty i sposoby zachowania;
  • Lista zarzutów i trudnych pytań od klientów;
  • Cztery propozycje skutecznego reagowania w trudnej sytuacji;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 8 – szkolenie komunikacja z klientem
 • Podsumowanie i zakończenie szkolenia komunikacja z klientem
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z komunikacji z klientem.

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?