szkolenie-z-komunikacji-wewnętrznej-w-zespole

Dlaczego warto wybrać szkolenie Komunikacja wewnętrzna w zespole?

Trening opiera się na umiejętnym połączeniu dwóch obszarów komunikacji: werbalnej i niewerbalnej, czyli co mówić i jak to robić. Pracownicy przećwiczą skuteczne narzędzia komunikacji werbalnej, a w symulacjach sprawdzą swoją mowę ciała. Zapoznają się z różnicami osobowościowymi pozwalającymi osiągnąć wysoki poziom przystosowania stylu komunikacji do współpracowników.

Cele tego szkolenia

 • Poznasz i rozwiniesz techniki usprawniające umiejętności komunikowania się ze współpracownikami;
 • Rozwiniesz umiejętności skutecznego porozumiewania się z osobami o różnym sposobie bycia i zachowania.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Menadżerów każdego szczebla;
 • Wszystkich pracowników, którzy pracują w jednej jednostce organizacyjnej w firmie;
 • Wszystkich pracowników, którzy pracują w jednym zespole, dziale, firmie;
 • Osób, które są zaangażowane we wspólny projekt, zadanie.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Komunikacji wewnętrznej w zespole przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Komunikacji wewnętrznej w zespole. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Komunikacji wewnętrznej, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

szkolenie z Komunikacji wewnętrznej w zespole poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Komunikacji wewnętrznej w zespole.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Komunikacji wewnętrznej w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia komunikacja wewnętrzna w zespole

Forma prowadzenia szkolenia Coaching w pracy menedżera

szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia komunikacja wewnętrzna w zespole

 

PROFESJONALNE NASTAWIENIE DO BUDOWANIA RELACJI ZE WSPÓŁPRACOWNIKAMI

moduł 1 – szkolenie komunikacja wewnętrzna w zespole
 • Mentalność Polaków – budowanie własnej skuteczności;
 • Nastawienie rozmówcy do udzielania informacji;
 • Przełamywanie ograniczających barier w rozmowie ze współpracownikami;
 • Wiarygodność – budowanie wizerunku specjalisty;
 • Modelowanie nastawienia i wzbudzanie automotywacji;

RÓŻNICE W SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ I CELOWOŚĆ DZIAŁAŃ W PROCESIE KOMUNIKACJI

moduł 2 – szkolenie komunikacja wewnętrzna w zespole
 • Intencja a interpretacja;
 • Różnice w sposobie komunikowania się (emocje / logika; tempo wypowiedzi; efekt płci, itp.);
 • Słownictwo a dominująca preferencje w odbiorze bodźców;
 • Dualizm celów (Cel „twardy” świadomy i cel „miękki” podświadomy);
 • Powody rozbieżności w realizowaniu celów;
 • Konsekwencje realizowania obu celów łącznie;
 • Objawy „tracenia” celu podczas rozmów telefonicznych i sposoby przeciwdziałania im;

IDENTYFIKACJA TYPU OSOBOWOŚCI ROZMÓWCY / WSPÓŁPRACOWNIKA

moduł 3 – szkolenie komunikacja wewnętrzna w zespole
 • Ton, siła głosu, tempo i dynamika wypowiedzi;
 • Sposób wypowiadania się – używane słowa i zwroty, argumentacja;
 • Wartości, obawy, lęki, potrzeby, motywatory i kryteria decyzyjne;
 • Wygląd, wizerunek;
 • Komunikacja niewerbalna;
 • Autorytet i relacja;
 • Stopień okazywania emocji;
 • Poznanie własnego potencjału: mocnych stron i obszarów do udoskonalenia;

KOMUNIKACJA NIEWERBALNA JAKO ELEMENT WPŁYWAJĄCY NA BUDOWANIE RELACJI ZE WSPÓŁPRACOWNIKAMI

moduł 4 – szkolenie komunikacja wewnętrzna w zespole
 • Budowanie wiarygodności (odbiór całości nadawanego komunikatu, komunikaty wzbudzające agresję lub wycofanie, komunikaty budujące zaufanie);
 • Głos (doskonalenie czystości wypowiedzi – praca z dykcją i impostacją, wywieranie wpływu głosem i kształtowanie pożądanego odbioru);

AKTYWNE SŁUCHANIE JAKO ELEMENT SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI W ZESPOLE

moduł 5 – szkolenie komunikacja wewnętrzna w zespole
 • Nadawanie a interpretacja;
 • Parafraza jako metoda eliminacji niedomówień i właściwego rozumienia;
 • Precyzowanie informacji;
 • Weryfikowanie informacji już posiadanych;
 • Podsumowanie rozmowy;

KIEROWANIE ROZMOWĄ ZADAWANIE PYTAŃ

moduł 6 – szkolenie komunikacja wewnętrzna w zespole
 • Rodzaje pytań możliwych do zastosowania;
 • Korzyści z zadawania pytań;
 • Pytania jako metoda zbierania informacji oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami;
 • Metody prowadzenia rozmowy poprzez zadawanie pytań;

ZARZĄDZANIE SŁOWEM W RELACJACH ZE WSPÓŁPRACOWNIKAM

moduł 7 – szkolenie komunikacja wewnętrzna w zespole
 • Język korzyści a język problemów;
 • Eliminacja języka egocentrycznego;
 • Techniki zmiany minusów na plusy;
 • Eliminacja słów osłabiających wypowiedź;
 • Budowanie właściwego wizerunku poprzez celowy dobór słów;

PRZEKONYWANIE I WPŁYWANIE W PROCESIE KOMUNIKACJI

moduł 8 – szkolenie komunikacja wewnętrzna w zespole
 • Argumenty logiczne i korzyści;
 • Argumenty emocjonalne budowane w oparciu o wartości, potrzeby, kompleksy, lęki;
 • Zasady argumentowania – metody przedstawiania argumentów (slogan, argument zindywidualizowany, argument firmowy, pułapki w argumentacji);
 • Pułapki w argumentacji;

ASERTYWNOŚĆ W KONTAKTACH Z PRACOWNIKAMI I WSPÓŁPRACOWNIKAMI

moduł 9 – szkolenie komunikacja wewnętrzna w zespole
 • „Ja jestem ok i ty jesteś ok” – rola nastawienia do siebie i innych w asertywności;
 • Podstawowe umiejętności asertywne;
 • Analiza własnej postawy, sposobu komunikowania się i zachowania w stosunku do innych;
 • Asertywna odmowa i prośba – jak mówić nie, by nie zrażać do siebie innych;
 • Asertywność w sytuacjach stresowych;

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA W ZESPOLE

Moduł 10 – szkolenie komunikacja wewnętrzna w zespole
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z komunikacji wewnętrznej w zespole.

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?