Dlaczego warto wybrać Szkolenie Komunikacja interpersonalna?

Komunikacja interpersonalna to proces przekazu informacji, który ma bezpośredni wpływ na wszelkie nasze działania. Od sposobu naszego komunikowania się zależy to, jak postrzegamy i rozumiemy innych oraz jak sami jesteśmy przez innych widziani i rozumiani - ma ona kluczowy wpływ na nasze sukcesy zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Choć niektórzy maja większe, a niektórzy mniejsze zdolności komunikacyjne, to jest to rzecz, której może nauczyć się każdy. Na szkoleniu dowiesz się, jak to zrobić.

Cele tego szkolenia

 • Poznasz i rozwiniesz techniki usprawniające umiejętności komunikowania się z różnym klientem;
 • Dowiesz się jaki jest twój osobisty potencjał w zakresie komunikacji interpersonalnej;
 • Poznasz tajniki mowy ciała;
 • Rozwiniesz umiejętność asertywnego komunikowania się;
 • Dowiesz się jak stworzyć prawidłową relację z rozmówcą;
 • Rozwiniesz umiejętności skutecznego porozumiewania się z osobami o różnym sposobie bycia i zachowania;
 • Udoskonalisz umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami występującymi na co dzień pracy.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Osoby, które chciałyby doskonalić swoją komunikację w kontaktach biznesowych;
 • Osoby, których praca w dużej mierze opiera się na komunikowaniu się z klientem zewnętrznym i/lub wewnętrznym;
 • Osoby, które chcą znaleźć skuteczne sposoby rozwiązywania trudnych sytuacji wynikających z nieprawidłowej komunikacji.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Komunikacji interpersonalnej przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Komunikacji interpersonalnej. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Komunikacji interpersonalnej, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Komunikacji interpersonalnej poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Komunikacji interpersonalnej.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Komunikacji interpersonalnej w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia komunikacja interpersonalna

Forma prowadzenia szkolenia Coaching w pracy menedżera

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia komunikacja interpersonalna

 

PROFESJONALNE NASTAWIENIE DO BUDOWANIA RELACJI Z ROZMÓWCĄ

moduł 1 – szkolenie komunikacja interpersonalna
 • Mentalność Polaków – budowanie własnej skuteczności w obszarze komunikacji biznesowej;
 • Nastawienie rozmówcy do udzielania informacji;
 • Przełamywanie ograniczających barier w rozmowach biznesowych;
 • Wiarygodność – budowanie wizerunku specjalisty;
 • Modelowanie nastawienia i wzbudzanie automotywacji;

RÓŻNICE W SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ

moduł 2 – szkolenie komunikacja interpersonalna
 • Intencja a interpretacja;
 • Różnice w sposobie komunikowania się (emocje / logika; tempo wypowiedzi; efekt płci, itp.);
 • Bariery komunikacyjne;

CELOWOŚĆ DZIAŁAŃ W PROCESIE KOMUNIKACJI

moduł 3 – szkolenie komunikacja interpersonalna
 • Dualizm celów (Cel „twardy” świadomy i cel „miękki” podświadomy);
 • Powody rozbieżności w realizowaniu celów;
 • Konsekwencje realizowania obu celów łącznie;
 • Objawy „tracenia” celu podczas rozmów  i sposoby przeciwdziałania im;

IDENTYFIKACJA TYPU OSOBOWOŚCI ROZMÓWCY

moduł 4 – szkolenie komunikacja interpersonalna
 • Identyfikacja typu osobowości na bazie takich informacji jak:
  • Ton, siła głosu, tempo i dynamika wypowiedzi;
  • Sposób wypowiadania się – używane słowa i zwroty, argumentacja;
  • Wartości, obawy, lęki, potrzeby, motywatory i kryteria decyzyjne;
  • Wygląd, wizerunek;
  • Komunikacja niewerbalna;
  • Autorytet i relacja;
  • Stopień okazywania emocji;

POZNANIE WŁASNEGO POTENCJAŁU

moduł 5 – szkolenie komunikacja interpersonalna
 • Zasoby ograniczające (słabości);
 • Zasoby wspierające (silne strony);
 • Potencjał ukryty i metody uaktywniania go;
 • Wykorzystywanie silnych stron swojej osobowości w komunikacji z innymi i unikanie słabych;

TAJNIKI MOWY CIAŁA

moduł 6 – szkolenie komunikacja interpersonalna
 • Budowanie wiarygodności (odbiór całości nadawanego komunikatu, komunikaty wzbudzające agresję lub wycofanie, komunikaty budujące zaufanie);
 • Głos (doskonalenie czystości wypowiedzi – praca z dykcją i impostacją, wywieranie wpływu głosem i kształtowanie pożądanego odbioru);

ZARZĄDZANIE SŁOWEM W KONTAKTACH SŁUŻBOWYCH

moduł 7 – szkolenie komunikacja interpersonalna
 • Język korzyści a język problemów;
 • Eliminacja języka egocentrycznego;
 • Perswazja poprzez słowo;
 • Techniki zmiany minusów na plusy;
 • Język wizji i kreowania potrzeb;
 • Eliminacja słów osłabiających wypowiedź;
 • Budowanie właściwego wizerunku poprzez celowy dobór słów;

KIEROWANIE ROZMOWĄ ZA POMOCĄ PYTAŃ INFORMACJE OGÓLNE

moduł 8 – szkolenie komunikacja interpersonalna
 • Język korzyści a język problemów;
 • Eliminacja języka egocentrycznego;
 • Perswazja poprzez słowo;
 • Techniki zmiany minusów na plusy;
 • Język wizji i kreowania potrzeb;
 • Eliminacja słów osłabiających wypowiedź;
 • Budowanie właściwego wizerunku poprzez celowy dobór słów;

AKTYWNE SŁUCHANIE

moduł 9 – szkolenie komunikacja interpersonalna
 • Rodzaje pytań możliwych do zastosowania;
 • Korzyści z zadawania pytań;
 • Pytania jako metoda zbierania informacji oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami;
 • Metody prowadzenia rozmowy poprzez zadawanie pytań;

ASERTYWNOŚĆ W KOMUNIKACJI

moduł 10 – szkolenie komunikacja interpersonalna
 • Modelowanie postawy asertywnej;
 • Umiejętność zachowań asertywnych w praktyce (mówienie „NIE, sygnalizowanie oczekiwań, komunikowanie pochwał, konstruktywna krytyka);

PRZEKONYWANIE I WPŁYWANIE W PROCESIE KOMUNIKACJI

moduł 11 – szkolenie komunikacja interpersonalna
 • Argumenty logiczne i korzyści;
 • Argumenty emocjonalne budowane w oparciu o wartości, potrzeby, kompleksy, lęki;
 • Zasady argumentowania – metody przedstawiania argumentów (slogan, argument zindywidualizowany, argument firmowy, pułapki w argumentacji);
 • Pułapki w argumentacji;

Podsumowanie i zakończenie szkolenia komunikacja interpersonalna

moduł 12 – szkolenie komunikacja interpersonalna
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z komunikacji interpersonalnej. 

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?