szkolenie Jak prawidłowo rozliczyć ostatecznie cały projekt oraz jak przygotować się do kontroli po zakończeniu projektu unijnego?

Dlaczego warto wybrać szkolenie Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych | Biznes Edukator - firma szkoleniowa - Warszawa - szkolenia biznesowe, dla handlowców, menedżerów, szkolenia z negocjacji?

Właściwie przeprowadzona identyfikacja potrzeb szkoleniowych jest podstawą wszelkich innych czynności związanych ze szkoleniami pracowników. Jest to proces wyjatkowo ważny dla każdej organizacji tym samym wymaga dokładnego przemyślenia i analizy. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli Ci uzyskać wiedzę umożliwiającą skuteczną identyfikację potrzeb szkoleniowych i przygotowanie planu szkoleń i rozwoju. W ramach warsztatu uczestnicy poznają najważniejsze metody oraz praktyczne narzędzia służące identyfikacji potrzeb szkoleniowych i planowaniu szkoleń.

Cele tego szkolenia

 • Uzyskanie wiedzy umożliwiającej skuteczną identyfikację potrzeb szkoleniowych i przygotowanie planu szkoleń i rozwoju.
 • Doskonalenie umiejętności stosowania kluczowych metod, technik i narzędzi związanych z identyfikacją potrzeb szkoleniowych.
 • Weryfikacja/doskonalenie/tworzenie własnych narzędzi wykorzystywanych do identyfikacji potrzeb szkoleniowych.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Warsztat skierowany jest do osób odpowiedzialnych za identyfikację potrzeb szkoleniowych oraz planowanie szkoleń (Kierowników ds. Szkoleń, Specjalistów ds. Szkoleń, Training Managerów, HR Business Partnerów).

szkolenie Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych realizowane jest również w wersji otwartej - zobacz opis i najbliższy termin:

Termin szkolenia: 16.11.2021 - 17.11.2021
Miejsce szkolenia: Warszawa, Centrum Żoliborz

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

szkolenie z Identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych

glasses-on-macbook

szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
“Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych

 

EWOLUCJA POLITYKI SZKOLEŃ I ROZWOJU

moduł 1 – szkolenie identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych
 • Jaka jest rola polityki szkoleniowej w organizacji?
 • Zmiana paradygmatu funkcji szkoleń.
 • Polityka szkoleniowa jako biznesowy proces w organizacji.

KLUCZOWE PROCESY W POLITYCE SZKOLENIOWEJ

moduł 2 – szkolenie identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych
 • Strategia organizacji i polityka szkoleniowa – jak je powiązać?
 • Główne procesy polityki szkoleniowej

ROLA SZKOLEŃ W ORGANIZACJI PRAGMATYCZNYM WYZNACZNIKIEM SPOSOBU IDENTYFIKACJI POTRZEB SZKOLENIOWYCH

moduł 3 – szkolenie identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych
 • W jaki sposób rola szkoleń w organizacji wpływa na Identyfikację Potrzeb Szkoleniowych?
 • Strategia rozwojowa organizacji a rola czynnika ludzkiego.
 • Identyfikacja potrzeb szkoleniowych czy zbieranie zamowień na szkolenia?
 • Analiza istniejących praktyk IPS na przykładach.
 • Określenie celu IPS dla własnej organizacji.

KANONICZNE METODY POLITYKI SZKOLENIOWEJ

moduł 4 – szkolenie identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych
 • Rozpoznanie i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (RAPS) – model Leslie Rea
 • Potrzeby i cele szkoleniowe – model Kirkpatricka
 • Uczestnicy procesu szkolenia – kwintet szkoleniowy L. Rea, analiza ich ról i zadań
 • Skuteczne określanie celów – reguła SMART

ROLA PROCEDUR I  NARZĘDZI

moduł 5 – szkolenie identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych
 • Procesy-procedury-narzędzia: ich rola i faktyczna użyteczność, wymagania vs. korzyści;

TWORZENIE PLANU SZKOLEŃ

moduł 6 – szkolenie identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych
 • Rozpoznane potrzeby szkoleniowe punktem wyjścia do… czego? (szkolenia vs. projekty szkoleniowe)
 • Konsolidacja potrzeb szkoleniowych – zasady i narzędzia.
 • Określanie priorytetów szkoleń. Tworzenie rocznego planu i budżetu szkoleń

PROCEDURA REALIZACJI IPS – PRZYKŁADOWE NARZĘDZIA

moduł 7 – szkolenie identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych
 • Identyfikacja i analiza strategicznych wyznaczników dla Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych w organizacji – określenie celów IPS, identyfikacja procesów strategicznych ,
 • Identyfikacja źródeł potrzeb szkoleniowych organizacji (klasyfikacja szkoleń/potrzeb szkoleniowych w organizacji);
 • Stworzenie struktury Rocznego Planu i Budżetu Szkoleń (RPBS) – wyróżniki potrzeby szkoleniowej;
 • Analiza danych niezbędnych do stworzenia RPBS;
 • Określenie sposobów zbierania informacji o potrzebach szkoleniowych;
 • Procedura IPS;
 • Stworzenie narzędzi (FIPS, tabela potrzeb szkoleniowych i tabela konsolidacji, RPS).

TWORZENIE IPS

moduł 8 – szkolenie identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych
 • Praca w grupach w celu przećwiczenia nabytych umiejętności oraz przygotowania próbnych wersji narzędzi

SYMULACJA IDENTYFIKACJI I ANALIZY POTRZEB SZKOLENIOWYCH

moduł 9 – szkolenie identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych
 • Przeprowadzenie identyfikacji i weryfikacji potrzeby szkoleniowej przy pomocy poznanych narzędzi. Analiza U.

PODSUMOWANIE WARSZTATU

moduł 10 – szkolenie identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?