Dlaczego warto wybrać szkolenie Feedback i komunikowanie trudnych rzeczy?

Właściwa komunikacja ze współpracownikami jest w każdej firmie podstawą. Szczególnie ważna jest forma przekazywania informacji, od której zależą nastroje i motywacja pracowników zespołu, szczególnie jeżeli chodzi o krytykę pracowników, przekazywanie im niepopularnych decyzji, przeprowadzanie rozmów dyscyplinujących lub egzekwowanie wyników pracy. Osoby pracujące w zespołach, a szczególnie ich kierownicy i leaderzy doświadczają tego na co dzień. Jak radzić sobie z komunikowaniem trudnych rzeczy? Wystarczy tyko nieco wiedzy i treningu, aby zrozumieć i nauczyć się stosowania informacji zwrotnej, co wpłynie pozytywnie na wydajność, ułatwi i umili pracę.

Cele tego szkolenia

 • Nauczysz się właściwie przekazywać informację zwrotną;
 • Dowiesz się jakie istnieją sposoby na zdyscyplinowanie pracowników;
 • Będziesz już wiedział w jaki sposób przekazywać podwładnym niepopularne decyzje;
 • Udoskonalisz swoje metody oceniania i karania podwładnych;
 • Nauczysz się radzić sobie z oporem podczas prowadzenia trudnych rozmów z podwładnymi;
 • Dowiesz się w jaki sposób utrzymać równowagę pomiędzy dyscyplinowaniem i docenianiem podwładnych;

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Team liderów;
 • Menedżerów;
 • Kierowników;
 • Dyrektorów;
 • Prezesów;
 • oraz wszystkich, którzy zarządzają ludźmi.

Na czym polega skuteczność szkolenia z rekrutacji i selekcji?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Feedbacku i komunikowania trudnych rzeczy przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Feedbacku i komunikowania trudnych rzeczy. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Feedbacku i komunikowania trudnych rzeczy, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

szkolenie z Feedbacku i komunikowania trudnych rzeczy poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Feedbacku i komunikowania trudnych rzeczy.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Feedbacku i komunikowania trudnych rzeczy w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia feedback i komunikowanie trudnych rzeczy

forma szkolenia z Feedback i komunikowania trudnych rzeczy

szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia feedback i komunikowanie trudnych rzeczy

 

KRYTYKA A STEREOTYPY. DYSKUSJA Z GRUPĄ

moduł 1 – szkolenie feedback i komunikowanie trudnych rzeczy
 • Jakie mamy stereotypowe spojrzenie na krytykę?
 • Dlaczego jej unikamy?
 • Jaka jest różnica pomiędzy krytyką a krytykanctwem?

PRZYPOMNIJ SOBIE SYTUACJĘ, KIEDY KTOŚ CIĘ SKRYTYKOWAŁ. ĆWICZENIE W PARACH

moduł 2 – szkolenie feedback i komunikowanie trudnych rzeczy
 • Przypomnijcie sobie sytuację, kiedy każdego z Was ktoś skrytykował;
 • Kto to był?
 • W jakich okolicznościach do tego doszło?
 • Co wtedy myślałeś o osobie, która przekazuje krytykę?
 • Jak się czułeś w takiej sytuacji?
 • Jak sobie wyobrażasz, że mógł się czuć ten, który krytykę przedstawiał?
 • Co było dla Ciebie ważniejsze – co mówił czy to, jak Cię traktował?

KWADRAT KOMUNIKACYJNY THUNA. DLACZEGO CZASEM WSPÓŁPRACOWNICY NIE POTRAFIĄ SIĘ ZROZUMIEĆ?

moduł 3 – szkolenie feedback i komunikowanie trudnych rzeczy
 • Skąd się bierze nasza niechęć o mówieniu o sobie?
 • W jaki sposób utrudnia to komunikację pomiędzy ludźmi?
 • Jak wpływa to na skuteczność przekazywania informacji zwrotnej?
 • Jak to się dzieje, że jedna wypowiedz zawiera cztery przekazy – czyli informacja rzeczowa, ujawnianie siebie, określenie relacji, apel;
 • Praktyczne wykorzystanie kwadratu komunikacyjnego;
 • Poszukiwanie treści zawartych w każdej z czterech płaszczyzn;

GADZI MÓZG. ĆWICZENIE

moduł 4 – szkolenie feedback i komunikowanie trudnych rzeczy
 • Sposoby udzielania informacji zwrotnej;
 • Jak to zrobić, żeby uzyskać skutek?
 • Komunikat „Ja” i komunikat „Ty”;

KOMUNIKAT TY. KOMUNIKAT JA. KRÓTKI WYKŁAD

moduł 5 – szkolenie feedback i komunikowanie trudnych rzeczy
 • Co robić, żeby nie uruchomić gadziego mózgu?
 • Jaki jest związek komunikatu Ja z kwadratem komunikacyjnym Thuna?

INFORMACJA ZWROTNA – CZY MOŻNA JESZCZE POWIEDZIEĆ COŚ NOWEGO O TYM HAMBURGERZE? MINI-WYKŁAD, DYSKUSJA I SCENKA NA ŚRODKU

moduł 6 – szkolenie feedback i komunikowanie trudnych rzeczy
 • Kiedy i jak przekazywać informację zwrotną?
 • Jak sobie radzić z negatywną informacją zwrotną, żeby przyniosła pożądany skutek?

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI ZWROTNEJ. WARSZTAT W TRÓJKACH

moduł 7 – szkolenie feedback i komunikowanie trudnych rzeczy
 • Scenki – przekazywanie informacji zwrotnej w trójkach;

ROZMOWA DYSCYPLINUJĄCA I PRZEKAZYWANIE NIEPOPULARNYCH DECYZJI. WARSZTAT I DYSKUSJA

moduł 8 – szkolenie feedback i komunikowanie trudnych rzeczy
 • Jak przygotować się do rozmowy dyscyplinującej oraz do przekazania trudnych informacji?
 • Jak przeprowadzić te rozmowy ?
 • Jak egzekwować wyniki?

CZTERY STOPNIE WYRAŻANIA GNIEWU WG PAMELI BUTLER. MINI-WYKŁAD, DYSKUSJA – PRZYGOTOWANIE DO WARSZTATU

moduł 9 – szkolenie feedback i komunikowanie trudnych rzeczy
 • Asertywna droga wyrażania gniewu przez szefa;
 • Zapowiedź kary i jej zastosowanie;

POROZMAWIAJMY O TRUDNYCH SPRAWACH. WARSZTAT

moduł 10 – szkolenie feedback i komunikowanie trudnych rzeczy
 • Stworzenie algorytmów obowiązujących w firmie dotyczących:
  • Dyscyplinowania;
  • Karania;
  • Przekazywania niepopularnej informacji;
  • Chwalenia;
 • Warsztat: Scenki wypracowujące skuteczne i nie inwazyjne sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach zaproponowanych przez uczestników (te sytuacje mogą być zaproponowane „na gorąco” podczas szkolenia lub przygotowane wcześniej. Każda scenka może być kilkakrotnie przerywana, aktorzy mogą być zmieniani lub wcielać się w rolę adwersarza – takie podejście pozwala na wspólne z całą grupą wypracowanie i przećwiczenie najlepszych rozwiązań.

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA FEEDBACK I KOMUNIKOWANIE TRUDNYCH RZECZY

moduł 11 – szkolenie Feedback i komunikowanie trudnych rzeczy
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z Feedback i komunikowania trudnych rzeczy.

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?