Dlaczego warto wybrać Szkolenie Feedback i komunikowanie trudnych rzeczy?

Właściwa komunikacja ze współpracownikami jest w każdej firmie podstawą. Szczególnie ważna jest forma przekazywania informacji, od której zależą nastroje i motywacja pracowników zespołu, szczególnie jeżeli chodzi o krytykę pracowników, przekazywanie im niepopularnych decyzji, przeprowadzanie rozmów dyscyplinujących lub egzekwowanie wyników pracy. Osoby pracujące w zespołach, a szczególnie ich kierownicy i leaderzy doświadczają tego na co dzień. Jak radzić sobie z komunikowaniem trudnych rzeczy? Wystarczy tyko nieco wiedzy i treningu, aby zrozumieć i nauczyć się stosowania informacji zwrotnej, co wpłynie pozytywnie na wydajność, ułatwi i umili pracę.

Cele tego szkolenia

 • Nauczysz się właściwie przekazywać informację zwrotną;
 • Dowiesz się jakie istnieją sposoby na zdyscyplinowanie pracowników;
 • Będziesz już wiedział w jaki sposób przekazywać podwładnym niepopularne decyzje;
 • Udoskonalisz swoje metody oceniania i karania podwładnych;
 • Nauczysz się radzić sobie z oporem podczas prowadzenia trudnych rozmów z podwładnymi;
 • Dowiesz się w jaki sposób utrzymać równowagę pomiędzy dyscyplinowaniem i docenianiem podwładnych;

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Team liderów;
 • Menedżerów;
 • Kierowników;
 • Dyrektorów;
 • Prezesów;
 • oraz wszystkich, którzy zarządzają ludźmi.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Feedbacku i komunikowania trudnych rzeczy przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Feedbacku i komunikowania trudnych rzeczy. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Feedbacku i komunikowania trudnych rzeczy, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Feedbacku i komunikowania trudnych rzeczy poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Feedbacku i komunikowania trudnych rzeczy.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Feedbacku i komunikowania trudnych rzeczy w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia feedback i komunikowanie trudnych rzeczy

forma szkolenia z Feedback i komunikowania trudnych rzeczy

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia feedback i komunikowanie trudnych rzeczy

 

KRYTYKA A STEREOTYPY. DYSKUSJA Z GRUPĄ

moduł 1 – szkolenie feedback i komunikowanie trudnych rzeczy
 • Jakie mamy stereotypowe spojrzenie na krytykę?
 • Dlaczego jej unikamy?
 • Jaka jest różnica pomiędzy krytyką a krytykanctwem?

PRZYPOMNIJ SOBIE SYTUACJĘ, KIEDY KTOŚ CIĘ SKRYTYKOWAŁ. ĆWICZENIE W PARACH

moduł 2 – szkolenie feedback i komunikowanie trudnych rzeczy
 • Przypomnijcie sobie sytuację, kiedy każdego z Was ktoś skrytykował;
 • Kto to był?
 • W jakich okolicznościach do tego doszło?
 • Co wtedy myślałeś o osobie, która przekazuje krytykę?
 • Jak się czułeś w takiej sytuacji?
 • Jak sobie wyobrażasz, że mógł się czuć ten, który krytykę przedstawiał?
 • Co było dla Ciebie ważniejsze – co mówił czy to, jak Cię traktował?

KWADRAT KOMUNIKACYJNY THUNA. DLACZEGO CZASEM WSPÓŁPRACOWNICY NIE POTRAFIĄ SIĘ ZROZUMIEĆ?

moduł 3 – szkolenie feedback i komunikowanie trudnych rzeczy
 • Skąd się bierze nasza niechęć o mówieniu o sobie?
 • W jaki sposób utrudnia to komunikację pomiędzy ludźmi?
 • Jak wpływa to na skuteczność przekazywania informacji zwrotnej?
 • Jak to się dzieje, że jedna wypowiedz zawiera cztery przekazy – czyli informacja rzeczowa, ujawnianie siebie, określenie relacji, apel;
 • Praktyczne wykorzystanie kwadratu komunikacyjnego;
 • Poszukiwanie treści zawartych w każdej z czterech płaszczyzn;

GADZI MÓZG. ĆWICZENIE

moduł 4 – szkolenie feedback i komunikowanie trudnych rzeczy
 • Sposoby udzielania informacji zwrotnej;
 • Jak to zrobić, żeby uzyskać skutek?
 • Komunikat „Ja” i komunikat „Ty”;

KOMUNIKAT TY. KOMUNIKAT JA. KRÓTKI WYKŁAD

moduł 5 – szkolenie feedback i komunikowanie trudnych rzeczy
 • Co robić, żeby nie uruchomić gadziego mózgu?
 • Jaki jest związek komunikatu Ja z kwadratem komunikacyjnym Thuna?

INFORMACJA ZWROTNA – CZY MOŻNA JESZCZE POWIEDZIEĆ COŚ NOWEGO O TYM HAMBURGERZE? MINI-WYKŁAD, DYSKUSJA I SCENKA NA ŚRODKU

moduł 6 – szkolenie feedback i komunikowanie trudnych rzeczy
 • Kiedy i jak przekazywać informację zwrotną?
 • Jak sobie radzić z negatywną informacją zwrotną, żeby przyniosła pożądany skutek?

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI ZWROTNEJ. WARSZTAT W TRÓJKACH

moduł 7 – szkolenie feedback i komunikowanie trudnych rzeczy
 • Scenki – przekazywanie informacji zwrotnej w trójkach;

ROZMOWA DYSCYPLINUJĄCA I PRZEKAZYWANIE NIEPOPULARNYCH DECYZJI. WARSZTAT I DYSKUSJA

moduł 8 – szkolenie feedback i komunikowanie trudnych rzeczy
 • Jak przygotować się do rozmowy dyscyplinującej oraz do przekazania trudnych informacji?
 • Jak przeprowadzić te rozmowy ?
 • Jak egzekwować wyniki?

CZTERY STOPNIE WYRAŻANIA GNIEWU WG PAMELI BUTLER. MINI-WYKŁAD, DYSKUSJA – PRZYGOTOWANIE DO WARSZTATU

moduł 9 – szkolenie feedback i komunikowanie trudnych rzeczy
 • Asertywna droga wyrażania gniewu przez szefa;
 • Zapowiedź kary i jej zastosowanie;

POROZMAWIAJMY O TRUDNYCH SPRAWACH. WARSZTAT

moduł 10 – szkolenie feedback i komunikowanie trudnych rzeczy
 • Stworzenie algorytmów obowiązujących w firmie dotyczących:
  • Dyscyplinowania;
  • Karania;
  • Przekazywania niepopularnej informacji;
  • Chwalenia;
 • Warsztat: Scenki wypracowujące skuteczne i nie inwazyjne sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach zaproponowanych przez uczestników (te sytuacje mogą być zaproponowane „na gorąco” podczas szkolenia lub przygotowane wcześniej. Każda scenka może być kilkakrotnie przerywana, aktorzy mogą być zmieniani lub wcielać się w rolę adwersarza – takie podejście pozwala na wspólne z całą grupą wypracowanie i przećwiczenie najlepszych rozwiązań.

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA FEEDBACK I KOMUNIKOWANIE TRUDNYCH RZECZY

moduł 11 – szkolenie Feedback i komunikowanie trudnych rzeczy
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z Feedback i komunikowania trudnych rzeczy.

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?