Dlaczego warto wybrać szkolenie Etyka w biznesie?

Dlaczego warto wybrać szkolenie Etyka w biznesie?

Każdy z nas kieruje się w życiu prywatnym pewnymi zasadami. To nic innego jak zasady etyki. Nie inaczej powinno być w życiu zawodowym, a to ze względu na obiektywne korzyści płynące z etycznego postępowania. Na szkoleniu Etyka w biznesie dowiesz się, że biznes może być etyczny a zarazem opłacalny oraz rozwiniesz w sobie umiejętności odnoszenia zasad moralnych do praktyki.

Cele tego szkolenia

 • Dowiesz się jak w biznesie przejawia się etyczna postawa;
 • Nauczysz się postępować etycznie;
 • Nauczysz się etycznie wpływać na innych;
 • Poznasz różne etyczne zachowania w zależności od sytuacji;
 • Dowiesz się jakie korzyści niesie ze sobą etyczne postępowanie;

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Osoby, które pragną nauczyć się etycznego postępowania w biznesie.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Etyki w biznesie przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Etyki w biznesie. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Etyki w biznesie, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

szkolenie z Etyki w biznesie poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Etyki w biznesie.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Etyki w biznesie w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia etyka w biznesie

forma szkolenia z etyki w biznesie

szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia etyka w biznesie

 

WPROWADZENIE DO ETYKI W BIZNESIE

moduł 1 – szkolenie etyka w biznesie
 • Definicja etyki;
 • Budowanie etycznej postawy;

ETYCZNY MENEDŻER

moduł 2 – szkolenie etyka w biznesie
 • Tożsamość;
 • Jak być etycznym człowiekiem z klasą? Jak budować swój autorytet?
 • Jak przyznać się do błędu z klasą?
 • Jakie tożsamości niekorzystnie wpływają na efektywność zespołu?
 • Wartości;
 • Typy wartości;
 • Wartości jako priorytet;
 • Przekonania;
 • Przekonania destrukcyjne;
 • Przekonania wspierające;
 • Zachowanie;
 • Zachowanie jako przejaw przekonań, wartości i tożsamości;
 • Zachowania etyczne i nieetyczne;
 • Budowanie własnego wizerunku i autorytetu;
 • Co buduje autorytet w oczach pracownika?
 • Dlaczego warto ustalić osobisty standard zachowań?

ETYCZNE WPŁYWANIE

moduł 3 – szkolenie etyka w biznesie
 • Jak przewodzić w kontaktach z pracownikami?
 • Jak wpływać na innych, modelować, zmieniać i inspirować a nie narzucać i rozkazywać?
 • Prawo wzajemności emocjonalnej;
 • Prawo podobieństwa;
 • Technika „robienie w anioła”;
 • Wpływanie poprzez słownictwo;
 • Dlaczego warto używać pochwał?

JAK SŁUCHAĆ, ŻEBY SŁYSZEĆ I ŻEBY PRACOWNIK CZUŁ SIĘ WYSŁUCHANY?

moduł 4 – szkolenie etyka w biznesie
 • Parafraza;
 • Precyzowanie;
 • Odzwierciedlenie emocji;
 • Dowartościowanie;

ANALIZA STRATEGII DZIAŁANIA

moduł 5 – szkolenie etyka w biznesie
 • Typy osobowości;
 • Potrzeby każdego z typów osobowości;
 • Komunikaty dopasowane do osobowości;
 • Ukryty potencjał, czyli nasz „orzeł i reszka”;

„GORĄCE PYTANIA”

moduł 6 – szkolenie etyka w biznesie
 • Jak rozstrzygnąć spór pomiędzy pracownikami?
 • Jak reagować na nieetyczne zachowania klientów?
 • Jak etycznie udzielać nagany?
 • Jak rozmawiać o błędach, jak pokazać z klasą, że sytuacja nam się nie podoba?
 • Jak radzić sobie ze swoimi emocjami w kontakcie z pracownikiem lub klientem?
 • Dlaczego nie należy nigdy się tłumaczyć?
 • Kilka wskazówek do prezentacji i rozmów z pracownikami

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA ETYKA W BIZNESIE

moduł 7 – szkolenie etyka w biznesie
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z etyki biznesu.

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?