Dlaczego warto wybrać Szkolenie Rozwiązywanie konfliktów?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Emisja głosu?

Głos dla handlowca czy konsultanta komunikującego się z klientami przez telefon lub w kontakcie bezpośrednim jest narzędziem pracy. W dużej mierze to od siły głosu, jego barwy, tonu zależy jak odbierze nas klient, czy będzie miał ochotę nas słuchać i jak nas zapamięta. Na szkoleniu warsztatowym z emisji głosu weźmiesz udział w wielu ćwiczeniach, które nauczą cię odpowiedniej pracy głosem. Dowiesz się także jak o to narzędzie dbać i jak radzić sobie ze stresem pojawiającym się podczas prowadzenia rozmów.

Cele tego szkolenia

 • Nauczysz się odpowiedniej artykulacji i modulacji głosu;
 • Rozwiniesz swoje zasoby głosowe;
 • Dowiesz się jak rozmawiać wykorzystując różne sposoby percepcji;
 • Przećwiczysz wybrane techniki walki ze stresem związanym z bezpośrednim lub telefonicznym kontaktem z drugim człowiekiem.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Przedstawicieli handlowych;
 • Pracowników call center;
 • Nauczycieli;
 • Wszystkich, dla których głos jest narzędziem pracy.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Emisji głosu przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Emisji głosu. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Emisji głosu, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Emisji głosu poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Emisji głosu.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Emisji głosu w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia emisja głosu

forma szkolenia z emisji głosu

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia emisja głosu

 

APARAT MOWY

moduł 1 – szkolenie emisja głosu
 • Język;
 • Wargi;
 • Szczęki;
 • Podniebienie miękkie;
 • Krtań;

PRZYGOTOWANIE GŁOSU DO PROWADZENIA ROZMOWY

moduł 2 – szkolenie emisja głosu
 • Ćwiczenia oddechowe;
 • Ćwiczenia żuchwy;
 • Gimnastyka aparatu mowy;
 • Ćwiczenia podniebienia miękkiego;
 • Ćwiczenia mięśni twarzy;
 • Ćwiczenia języka i warg;
 • Ćwiczenia intonacji;
 • Ćwiczenia pracy ciała wspierające, rozwijające głos;
 • Propozycja zestawu ćwiczeń do codziennego wykorzystania (przerywnik w pracy);

SŁOWNICTWO DOPASOWANE DO ROZMÓWCY

moduł 3 – szkolenie emisja głosu
 • Stosowanie słownictwa właściwego dla:
  • Wzrokowców;
  • Słuchowców;
  • Kinestetyków;

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM POJAWIAJĄCYM SIĘ PODCZAS ROZMOWY

moduł 4 – szkolenie emisja głosu
 • Ćwiczenia do radzenia sobie ze stresem na poziomie fizycznym;
 • Ćwiczenia do radzenia sobie ze stresem na poziomie mentalnym;
 • Ćwiczenia do radzenia sobie ze stresem na poziomie emocjonalnym;
 • Profilaktyka stresu;
 • Zwiększanie motywacji do pracy poprzez eliminacje stresu;

UMIEJĘTNOŚĆ WPŁYWANIA NA SŁUCHACZA POPRZEZ ODPOWIEDNIE WYKORZYSTANIE GŁOSU

moduł 5 – szkolenie emisja głosu
 • Proces budowania pierwszego wrażenia głosem;
 • Umiejętność dopasowania stylu rozmowy do typu klienta;

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY

moduł 6 – szkolenie emisja głosu
 • Mówienie za dużo;
 • Mówienie za głośno;
 • Mówienie wysokim głosem;
 • Niewłaściwa pozycja ciała podczas mówienia;
 • „Spinanie się”;
 • Brak czasu na relaks aparatu mowy;
 • Złe nawyki i nałogi;

WARUNKI PRACY, KTÓRE NIE SPRZYJAJĄ DOBREJ KONDYCJI GŁOSU

moduł 7 – szkolenie emisja głosu
 • Suche powietrze;
 • Przegrzane pomieszczenia;
 • Mało tlenu, niedokładnie wietrzone pomieszczenia;
 • Przeciągi;
 • Hałas;
 • Niesprzyjająca akustyka pomieszczeń;
 • Klimatyzacja;

podsumowanie i zakończenie szkolenia emisja głosu

moduł 8 – szkolenie emisja głosu
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z emisji głosu

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?