Dlaczego warto wybrać szkolenie Rozwiązywanie konfliktów?

Dlaczego warto wybrać szkolenie Emisja głosu?

Głos dla handlowca czy konsultanta komunikującego się z klientami przez telefon lub w kontakcie bezpośrednim jest narzędziem pracy. W dużej mierze to od siły głosu, jego barwy, tonu zależy jak odbierze nas klient, czy będzie miał ochotę nas słuchać i jak nas zapamięta. Na szkoleniu warsztatowym z emisji głosu weźmiesz udział w wielu ćwiczeniach, które nauczą cię odpowiedniej pracy głosem. Dowiesz się także jak o to narzędzie dbać i jak radzić sobie ze stresem pojawiającym się podczas prowadzenia rozmów.

Cele tego szkolenia

 • Nauczysz się odpowiedniej artykulacji i modulacji głosu;
 • Rozwiniesz swoje zasoby głosowe;
 • Dowiesz się jak rozmawiać wykorzystując różne sposoby percepcji;
 • Przećwiczysz wybrane techniki walki ze stresem związanym z bezpośrednim lub telefonicznym kontaktem z drugim człowiekiem.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Przedstawicieli handlowych;
 • Pracowników call center;
 • Nauczycieli;
 • Wszystkich, dla których głos jest narzędziem pracy.

Na czym polega skuteczność szkolenia z rekrutacji i selekcji?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Emisji głosu przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Emisji głosu. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Emisji głosu, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

szkolenie z Emisji głosu poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Emisji głosu.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Emisji głosu w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia emisja głosu

forma szkolenia z emisji głosu

szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia emisja głosu

 

APARAT MOWY

moduł 1 – szkolenie emisja głosu
 • Język;
 • Wargi;
 • Szczęki;
 • Podniebienie miękkie;
 • Krtań;

PRZYGOTOWANIE GŁOSU DO PROWADZENIA ROZMOWY

moduł 2 – szkolenie emisja głosu
 • Ćwiczenia oddechowe;
 • Ćwiczenia żuchwy;
 • Gimnastyka aparatu mowy;
 • Ćwiczenia podniebienia miękkiego;
 • Ćwiczenia mięśni twarzy;
 • Ćwiczenia języka i warg;
 • Ćwiczenia intonacji;
 • Ćwiczenia pracy ciała wspierające, rozwijające głos;
 • Propozycja zestawu ćwiczeń do codziennego wykorzystania (przerywnik w pracy);

SŁOWNICTWO DOPASOWANE DO ROZMÓWCY

moduł 3 – szkolenie emisja głosu
 • Stosowanie słownictwa właściwego dla:
  • Wzrokowców;
  • Słuchowców;
  • Kinestetyków;

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM POJAWIAJĄCYM SIĘ PODCZAS ROZMOWY

moduł 4 – szkolenie emisja głosu
 • Ćwiczenia do radzenia sobie ze stresem na poziomie fizycznym;
 • Ćwiczenia do radzenia sobie ze stresem na poziomie mentalnym;
 • Ćwiczenia do radzenia sobie ze stresem na poziomie emocjonalnym;
 • Profilaktyka stresu;
 • Zwiększanie motywacji do pracy poprzez eliminacje stresu;

UMIEJĘTNOŚĆ WPŁYWANIA NA SŁUCHACZA POPRZEZ ODPOWIEDNIE WYKORZYSTANIE GŁOSU

moduł 5 – szkolenie emisja głosu
 • Proces budowania pierwszego wrażenia głosem;
 • Umiejętność dopasowania stylu rozmowy do typu klienta;

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY

moduł 6 – szkolenie emisja głosu
 • Mówienie za dużo;
 • Mówienie za głośno;
 • Mówienie wysokim głosem;
 • Niewłaściwa pozycja ciała podczas mówienia;
 • „Spinanie się”;
 • Brak czasu na relaks aparatu mowy;
 • Złe nawyki i nałogi;

WARUNKI PRACY, KTÓRE NIE SPRZYJAJĄ DOBREJ KONDYCJI GŁOSU

moduł 7 – szkolenie emisja głosu
 • Suche powietrze;
 • Przegrzane pomieszczenia;
 • Mało tlenu, niedokładnie wietrzone pomieszczenia;
 • Przeciągi;
 • Hałas;
 • Niesprzyjająca akustyka pomieszczeń;
 • Klimatyzacja;

podsumowanie i zakończenie szkolenia emisja głosu

moduł 8 – szkolenie emisja głosu
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z emisji głosu

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?