Dlaczego warto wybrać Szkolenie Autoprezentacja?

Czy Twoja praca wymaga publicznego przedstawiania wyników swoich działań, prezentowania raportów czy ofert współpracownikom, klientom lub przełożonym? Stajesz czasem przed zespołem i masz za zadanie przedstawić najnowsze dane? Jeżeli tak, to to szkolenie jest skierowane właśnie do Ciebie.

Cele tego szkolenia

 • Poznasz metody przygotowania się do wystąpienia publicznego i/lub prezentacji;
 • Zapoznasz się ze sposobami wzbudzania zainteresowania;
 • Dowiesz się jak radzić sobie z tremą i stresem;
 • Dowiesz się jak pozytywie oddziaływać na grupę, wpływać na zachowania i reakcje uczestników wystąpienia;
 • Poznasz zasady kontaktowania się z dziennikarzami;
 • Nauczysz się radzenia sobie z trudnymi uczestnikami prezentacji i wystąpień publicznych;
 • Poznasz skuteczne metody na budowanie zainteresowania, prezentowanie propozycji, przekonywanie i rozwiewanie wątpliwości.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Osoby, które prowadzą prezentacje dużych grup pracowników, klientów, słuchaczy;
 • Osoby występujących na konferencjach, przemawiających do dużego audytorium;
 • Wszystkie osoby, które chciałyby doskonalić swoje umiejętności prezentacyjne.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Autoprezentacji przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Autoprezentacji. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Autoprezentacji, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Autoprezentacji poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Autoprezentacji.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Autoprezentacji w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia autoprezentacja

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia autoprezentacja

 

NAD CZYM CHCESZ PRACOWAĆ, CO CHCESZ ZMIENIĆ?

moduł 1 – szkolenie autoprezentacja
 •  Identyfikacja naszych słabych i mocnych stron;
 •  Autoprezentacja czyli „zagrać samego siebie” – spójność, naturalność;
 •  Kreowanie pozytywnego wizerunku;

DLACZEGO KOMUNIKACJA POZAWERBALNA JEST AŻ TAK WAŻNA?

moduł 2 – szkolenie autoprezentacja
 •  Mowa ciała – ze szczególnym uwzględnieniem ruchu, postawy, kontaktu wzrokowego i gestów;
 •  Oddychamy głęboko i świadomie (przepona);

„CZY JA MOGĘ COŚ ZROBIĆ ZE SWOIM GŁOSEM?”

moduł 3 – szkolenie autoprezentacja
 •  Sposoby operowania głosem, higiena głosu;
 •  Aparat mowy (rozgrzewka) i sztuka poprawnej wymowy (dykcja);

PODSTAWOWE PYTANIA, NA KTÓRE TRZEBA SOBIE ODPOWIEDZIEĆ PRZED WEJŚCIEM NA SCENĘ

moduł 4 – szkolenie autoprezentacja
 • Na co należy zwrócić uwagę przed wejściem na scenę;

ZASADY I SPOSOBY PRZYGOTOWANIA I PROWADZENIA SKUTECZNEJ PREZENTACJI

moduł 5 – szkolenie autoprezentacja
 • Co szczególnie należy uwzględnić przygotowując się do publicznego wystąpienia?
 • „Opowiedz mi o tym” – improwizacja z rekwizytem;

TREMA I STRES – PRZEKLEŃSTWO CZY BŁOGOSŁAWIEŃSTWO – JAK SOBIE Z TYM RADZIĆ?

moduł 6 – szkolenie autoprezentacja
 •  Techniki antystresowe, relaksacyjne i oddechowe;
 •  Nie strasz siebie myślami! Budowanie wspierającego dialogu wewnętrznego;
 •  Czerpiemy ze skutecznych strategii: wizualizacja, autoafirmacje i uważność;

BUDOWANIE WIARYGODNOŚCI CZYLI JAK ZDOBYĆ ZAUFANIE SŁUCHACZY?

moduł 7 – szkolenie autoprezentacja
 •  Kompetencje – uczciwość – sympatyczność – inteligencja;
 •  Przygotowane wystąpienie na dowolny temat 3 -5 minutowe, kamera i dokładne omówienie zadania z zarejestrowanym materiałem;
 •  Różne style mówcy;
 •  Pytania i trudne sytuacje;

MÓJ OSOBISTY PROGRAM ROZWOJU

moduł 8 – szkolenie autoprezentacja
 • Planowanie osobistego programu rozwoju;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 9 – szkolenie autoprezentacja
 • Dyskusja i konsultacje

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?