Dlaczego warto wybrać Szkolenie Akademia podatkowa VAT – poziom podstawowy?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Akademia podatkowa VAT – poziom podstawowy?

Szkolenie prezentuje krok po kroku zagadnienia związane z podatkiem VAT, w tym: podstawowe zasady i pojęcia funkcjonujące w tym podatku; zakres przedmiotowy i podmiotowy podatku VAT; obowiązek podatkowy; podstawę opodatkowania; stawki podatkowe; zasady odliczenia podatku VAT (w tym od samochodów); fakturowanie; prowadzenie ewidencji; składanie deklaracji.

Cele tego szkolenia

 • Celem szkolenia jest przedstawienie zasad funkcjonowania podatku VAT. Podczas szkolenia zostaną omówione wszystkie zagadnienia podstawowe związane z podatkiem VAT. Dzięki szkoleniu osoby, które rozpoczynają pracę w podatku VAT dowiedzą się co, kiedy i w jaki sposób opodatkować podatkiem VAT, jak również kiedy mają prawo do odliczenia podatku VAT. Prezentowane zagadnienie poparte będą przykładami oraz interpretacjami organów podatkowych, jak również wyroków sądowych. Prezentowane zagadnienia uwzględniają zmiany w przepisach dotyczących podatku, które weszły w życie w 2013 r. i 2014 r.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Adresatami szkolenia są osoby zajmujące się rozliczaniem podatku VAT, w tym też transakcjami międzynarodowymi(m.in. WDT, WNT, eksport towarów, import usług) oraz sprzedażą wyrobów stalowych i paliwa, w szczególności księgowi oraz pracownicy pracujący w działach finansowo – księgowych firm, które są podatnikami VAT.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Akademii podatkowej VAT – poziom podstawowy przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Akademii podatkowej VAT – poziom podstawowy. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Akademii podatkowej VAT – poziom podstawowy, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Akademii podatkowej VAT – poziom podstawowy poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Akademii podatkowej VAT – poziom podstawowy.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Akademii podatkowej VAT – poziom podstawowy w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia akademia podatkowa VAT – poziom podstawowy

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu i warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia akademia podatkowa VAT – poziom podstawowy

 

PODATEK VAT – OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH ZASAD I POJĘĆ FUNKCJONUJĄCYCH W RAMACH WSPÓLNEGO SYSTEMU PODATKU OD WARTOŚCI DODANEJ

moduł 1 – szkolenie akademia podatkowa VAT – poziom podstawowy

PODSTAWOWE DEFINICJE, WŁAŚCIWOŚĆ URZĘDÓW SKARBOWYCH

moduł 2 – szkolenie akademia podatkowa VAT – poziom podstawowy

PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

moduł 3 – szkolenie akademia podatkowa VAT – poziom podstawowy
 •  Odpłatna dostawa towarów, odpłatne świadczenie usług;
 •  Nieodpłatne przekazanie towarów i świadczenie usług;
 •  Eksport i import towarów;
 •  Wewnątrzwspólnotowe nabycia i dostawy towarów;
 •  „Eksport” i import usług;
 •  Czynności niepodlegające opodatkowaniu

TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE

moduł 4 – szkolenie akademia podatkowa VAT – poziom podstawowy
 • Zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (w tym zasady dokumentowania, obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze, – faktury, – rozliczanie zaliczek, itp.);
 • Zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

PODATNIK VAT: – POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, OSOBA FIZYCZNA JAKO PODATNIK VAT, OPODATKOWANIE LIKWIDACJI DZIAŁALNOŚCI

moduł 5 – szkolenie akademia podatkowa VAT – poziom podstawowy

PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

moduł 6 – szkolenie akademia podatkowa VAT – poziom podstawowy
 • Zasady ogólne;
 • Zasady szczególne;
 •  Moment wystawienia faktury VAT a powstanie obowiązku podatkowego;
 •  Rozliczanie zaliczek;

TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE

moduł 7 – szkolenie akademia podatkowa VAT – poziom podstawowy
 • Elementy związane z podstawą opodatkowania;
 •  Rabaty;
 •  Zastosowanie właściwego kursu waluty w transakcjach międzynarodowych;
 •  Faktury korygujące i noty korygujące;
 •  Darowizny, prezenty i inne czynności nieodpłatne;

MIEJSCE ŚWIADCZENIA: – MIEJSCE ŚWIADCZENIA PRZY DOSTAWIE TOWARÓW, –  MIEJSCE ŚWIADCZENIA PRZY ŚWIADCZENIU USŁUG

moduł 8 – szkolenie akademia podatkowa VAT – poziom podstawowy

STAWKI PODATKOWE W VAT

moduł 9 – szkolenie akademia podatkowa VAT – poziom podstawowy
 • 0%, 5%, 8%, 23%;
 • Przepisy przejściowe;

PODATEK NALICZONY – ODLICZENIA, ZWROTY

moduł 10 – szkolenie akademia podatkowa VAT – poziom podstawowy
 • Prawo do odliczenia;
 •  Termin odliczenia;
 •  Rozliczanie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym – termin zwrotu VAT;
 •  Wydatki nie dające prawa do odliczenia podatku naliczonego;
 •  Samochód a odliczenie VAT;

FAKTUROWANIE

moduł 11 – szkolenie akademia podatkowa VAT – poziom podstawowy

DEKLARACJE I EWIDENCJE

moduł 12 – szkolenie akademia podatkowa VAT – poziom podstawowy

NIEŚCIĄGALNOŚĆ WIERZYTELNOŚCI – „ULGA NA ZŁE DŁUGI”

moduł 13 – szkolenie akademia podatkowa VAT – poziom podstawowy

Podsumowanie i zakończenie szkolenia akademia podatkowa VAT – poziom podstawowy

moduł 14 – szkolenie akademia podatkowa VAT – poziom podstawowy
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z akademii podatkowej VAT – poziom podstawowy

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?