Dlaczego warto wybrać szkolenie Udostępnianie informacji publicznej?

Dlaczego warto wybrać szkolenie Udostępnianie informacji publicznej?

 

szkolenie poświęcone jest zagadnieniom z zakresu dostępu do informacji publicznej. Uczestnicy w trakcie szkolenia poznają prawne aspekty dostępu do informacji publicznej oraz standardy jej praktycznego wykorzystania.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Warszawa, Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 690 + 23% VAT
ZAMAWIAM
szkolenie Udostępnianie informacji publicznej

Kogo zapraszamy na szkolenie Udostępnianie informacji publicznej

 • szkolenie kierowane do osób, które zainteresowane są wnioskowaniem o udostępnienie informacji publicznej oraz udzielaniem odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

Na czym polega skuteczność szkolenia z rekrutacji i selekcji?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych w formie ankietowej – poprosimy Cię o podanie swoich oczekiwań, wszystko po to aby szkolenie Udostępnianie informacji publicznej przyniosło oczekiwany przez Ciebie efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia Udostępnianie informacji publicznej. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia Udostępnianie informacji publicznej, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

szkolenie Udostępnianie informacji publicznej poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem Udostępnianie informacji publicznej.
MIEJSCE SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

Wszystkie nasze szkolenia otwarte odbywają się w naszym Centrum Szkoleniowym na Pl. Inwalidów 10 w Warszawie – 6 klimatycznych sal szkoleniowych z pełnym wyposażeniem, bogaty serwis kawowy i obiad w żoliborskiej restauracji Żywiciel.

Forma prowadzenia szkolenia

udostępnianie informacji publicznej

szkolenie udostępnianie informacji publicznej prowadzone w formie warsztatu i wykładu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, casy przeplatane mini wykładami.

Program szkolenia

udostępnianie informacji publicznej

 

AKTY PRAWNE I POJĘCIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

moduł 1 – szkolenie udostępnianie informacji publicznej
 • Podstawy prawne dostępu do informacji publicznej;
 • Informacja publiczna i prawo dostępu do informacji publicznej a prawo do ponownego wykorzystania informacji publicznej, problem z nowym rozumieniem informacji przetworzonej, definicja dokumentu urzędowego – pojęcia.
 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy, definicje informacji publicznej, sprawy publicznej, tajemnicy przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, prawa do prywatności osoby fizycznej.

Prawo do informacji publicznej i ograniczenie dostępu do informacji upublicznionej

moduł 2 – szkolenie udostępnianie informacji publicznej
 • tajemnica służbowa;
 • tajemnica statystyczna;
 • tajemnica skarbowa;
 • tajemnica przedsiębiorcy;
 • ochrona danych osobowych;
 • prywatność osoby fizycznej;
 • inne ustawowo chronione tajemnice;

Zasady udostępniania danych w ramach dostępu do informacji publicznej i procedury ponownego wykorzystania informacji

moduł 3 – szkolenie udostępnianie informacji publicznej tajemnica państwowa,
 • BIP- nowa znacząca rola Biuletynu, wymagania prawne, wymagania praktyki, zakres informacji, oznaczenie informacji, strona internetowa BIP,
 • centralne repozytorium – rola, zasady udostępniania informacji publicznej szczególnie ważnej, zasady tworzenia i prowadzenia centralnego repozytorium, forma wniosku,
 • udostępnianie informacji  na wniosek, wniosek o ponowne wykorzystanie informacji forma, termin i sposób udostępnienia informacji, odmowa udostępnienia informacji publicznej i informacji w celu ponownego jej wykorzystania, opłaty i opłaty za udostępnienie informacji publicznej do ponownego wykorzystania, nowy termin wprowadzony przepisami ustawy dla rozpatrzenia wniosku o ponowne udostępnienie informacji
 • nowe zasady kontroli odmowy udostępnienia informacji, wyłączenie trybu sądowego regulowanego w dawnej regulacji art. 22 ustawy
 • wstęp na posiedzenia organów kolegialnych organów władzy publicznej- wstęp na posiedzenie organów samorządu gminnego.

 

Zasady udostępniania informacji objętych tajemnicą

moduł 4 – szkolenie udostępnianie informacji publicznej
 • BIP- nowa znacząca rola Biuletynu, wymagania prawne, wymagania praktyki, zakres informacji, oznaczenie informacji, strona internetowa BIP,
 • centralne repozytorium – rola, zasady udostępniania informacji publicznej szczególnie ważnej, zasady tworzenia i prowadzenia centralnego repozytorium, forma wniosku,
 • udostępnianie informacji  na wniosek, wniosek o ponowne wykorzystanie informacji forma, termin i sposób udostępnienia informacji, odmowa udostępnienia informacji publicznej i informacji w celu ponownego jej wykorzystania, opłaty i opłaty za udostępnienie informacji publicznej do ponownego wykorzystania, nowy termin wprowadzony przepisami ustawy dla rozpatrzenia wniosku o ponowne udostępnienie informacji
 • nowe zasady kontroli odmowy udostępnienia informacji, wyłączenie trybu sądowego regulowanego w dawnej regulacji art. 22 ustawy
 • wstęp na posiedzenia organów kolegialnych organów władzy publicznej- wstęp na posiedzenie organów samorządu gminnego;
 • zasady udostępniania informacji objętych tajemnicą

POSTĘPOWANIA

moduł 5 – szkolenie udostępnianie informacji publicznej
 • Postępowanie w przypadku informacji publicznej będącej w posiadaniu jednostek organizacyjnych miasta zobowiązanych do udzielenia informacji.
 • Postępowanie o udostępnienie danych publicznych a kpa- odmowa udostępnienia informacji publicznej  umorzenie postępowania- odwołania, stosowanie środków nadzwyczajnych.

Ustalanie kosztów dodatkowych w przypadku ponownego wykorzystania informacji publicznej.

moduł 6 – szkolenie udostępnianie informacji publicznej

Podsumowanie i zakończenie szkolenia Udostępnianie informacji publicznej

moduł 7 – szkolenie udostępnianie informacji publicznej
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia Udostępnianie informacji publicznej.

Jako uczestnik naszego szkolenia otrzymasz:

 • przed szkoleniem - ankietę do badania potrzeb szkoleniowych
 • materiały szkoleniowe
 • udział w szkoleniu (bez zakwaterowania)
 • lunch oraz serwis kawowy podczas całego szkolenia
 • dyplom ukończenia szkolenie Udostępnianie informacji publicznej

Jak widzisz jest wiele korzyści związanych z udziałem w szkoleniu, a więc

ZAMÓW SZKOLENIE

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?

szkolenie Udostępnianie informacji publicznej poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Małgorzata_Czartoryska

Małgorzata Czartoryska

Agata Janiszewska-Skowron

Katarzyna Skwierczyńska