Dlaczego warto wybrać szkolenie Telemarketing w formie Poligonu Handlowego?

"Błędy to WIELKIE chwile!"

Dawid Neenan

szkolenie Telemarketing w formie poligonu handlowego to nowa generacja szkoleń, znacznie bardziej efektywna od typowych szkoleń warsztatowych. Najważniejsze cechy tego innowacyjnego rozwiązania to zorientowanie nie na wiedzę, ale na rozwój umiejętności poprzez praktyczne i intensywne działania treningowe, mające na celu zwiększenie jakości kontaktów i relacji z klientami oraz lojalności klientów - szkolenie nie dla szkolenia, tylko dla BUDOWANIA EFEKTÓW !

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Warszawa, Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 2590 PLN + 23% VAT
ZAMAWIAM
szkolenie Telemarketing w formie Poligonu Handlowego

Kogo zapraszamy na szkolenie Telemarketing w formie Poligonu Handlowego

 • Właścicieli firm;
 • Członków Zarządów;
 • Dyrektorów Finansowych;
 • Specjalistów ds. Finansowych;
 • Analityków Finansowych;
 • Osób pragnących poszerzyć swoja wiedzę w tym temacie.

Założeniem szkolenia jest poddanie uczestników specjalnie opracowanej formule zajęć tak, aby musieli się w pełni zaangażować w działanie, w ćwiczenie w ćwiczenie umiejętności handlowych. Okazuje się, że intensywne działanie zorientowane na pokonywanie własnych barier i słabości jest niezwykle efektywne, przynosi znacznie lepsze rezultaty, aniżeli typowe szkolenia warsztatowe. Doświadczenie pokazuje, że jeden dzień szkolenia telemarketingowego w formie POLIGONU HANDLOWEGO równoważny jest ok. trzem dniom typowego szkolenia warsztatowego. Dlaczego taki efekt jest możliwy?

Dlaczego jeden dzień POLIGONU HANDLOWEGO
równoważny jest trzem dniom typowego szkolenia?

Nie zajmujemy się teorią

Najważniejsza w szkoleniu jest praktyka!

Na na szkoleniu nie ma slajdów! Powszechnie wiadomo, że poznanie wiedzy na dany temat wcale nie musi oznaczać umiejętności jej zastosowania. A więc aby być skutecznym na POLIGONIE HANDLOWYM czas w 95% przeznaczamy na to, co najważniejsze, czyli na trenowanie trenowanie rozmów handlowych, na szlifowanie konkretnych umiejętności. Z teorią każdy może zapoznać się indywidualnie ponieważ materiały szkoleniowe wysyłamy każdemu kilka dni przed szkoleniem.

 

Na podstawie wieloletnich badań naukowcy z National Training Laboratories w Bethel Maine,USA opracowali schemat przedstawiający procent wiedzy jaką efektywnie przyswajamy i zapamiętujemy stosując różne techniki uczenia. Nauka podczas szkolenia poprzez praktykę i możliwość natychmiastowego wykorzystania ćwiczonych umiejętności pozwala na trwale przyswoić 75% przekazywanych treści (za “Enterprise Education Experience” Durham University Business School).

 

efektwnosc_uczenia_sie

Dlaczego POLIGONY HANDLOWE są takie skuteczne?

Na szkoleniach w formie warsztatowów stosuje się mieszankę różnorodnych rozwiązań (prezentacje, dyskusje, wykład, czytanie, demonstracje), co powoduje, że ich skuteczność oscyluje średnio na poziomie ok 20-30%, natomiast ten sam wskaźnik dla POLIGONU HANDLOWEGO (szkolenie przez praktykę) wynosi 75%, co jednoznacznie pokazuje jego wysoką efektywność.

 

Zespoły maksymalnie 6scio osobowe!

Na szkoleniu pracujemy w małych grupach

poligony-3W kilkunastoosobowej grupie na szkoleniu warsztatowym nie ma szansy na prawdziwą pracę z doskonaleniem kompetencji handlowych. Można tylko pewne rzeczy omówić, przećwiczyć, zademonstrować. Natomiast podczas szkolenia telemarketingowego w formie POLIGONU HANDLOWEGO pracuje maksymalnie 6 osób (lub mniej), dzięki czemu szkolenie jest bardzo intensywne i mocno zindywidualizowane

Indywidualna analiza uczestników

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje raport indywidualny

poligony-5Raporty indywidualne docierają do uczestników kilka dni po szkoleniu wraz z nagraniami audio lub video. Taki raport precyzyjnie pokazuje potencjał uczestnika oraz wskazania do dalszej pracy. Dzięki temu każdy po szkoleniu może dalej samodzielnie pracować nad własnym rozwojem.

Jaki jest cel POLIGONÓW SZKOLENIOWYCH?

Skupienie się na rozwoju umiejętności i postaw.

poligony-2Na efekt prowadzonych rozmów telemarketingowych wpływa nie wiedza konsultanta, lecz odpowiednie umiejętności. Zatem na POLIGONIE HANDLOWYM ćwiczymy to, co jest najważniejsze, co bezpośrednio wpływa na zwiększenie efektywności pracy handlowej, czyli umiejętności. Nasze działania skupiamy również na eliminowaniu negatywnych nawyków, nieskutecznych strategii i zachowań, korzystamy tu z szeregu ćwiczeń rozwojowo-handlowo-aktorskich. W efekcie szybko i w widoczny sposób rośnie efektywność prowadzenia rozmów telefonicznych.

U nas na szkoleniu możesz popełniać błędy!

Można powiedzieć więcej – zachęcamy na szkoleniu do robienia błędów!

poligony-4Często na szkoleniach warsztatowych chęć „pokazania się” szefowi, czy kolegom, potrzeba budowania wizerunku „profesjonalisty” lub zwyczajna obawa przed kompromitacją powoduje, że w sytuacji treningowej człowiek stosuje tylko to, co już dobrze poznał. Nikt nie ryzykuje, nie odkrywa się, nie pokazuje swoich słabości bo może zrobić błąd.

A jeśli tak, to z uczeniem ma to niewiele wspólnego. Powielamy wtedy tylko dobrze znane sobie rozwiązania. Aby temu zapobiec na szkoleniu z telemarketingu działamy zgodnie z sentencją Dawida Neenana „Błędy to WIELKIE chwile”. Założenie na całe szkolenie jest paradoksalne – „Zróbcie na szkoleniu jak najwięcej błędów”, co w efekcie oznacza jak najwięcej doświadczeń treningowych. To podejście skutkuje otwartością na rozwój i chęcią poszukiwania najlepszych dla siebie rozwiązań. Daje też świetne rezultaty w przełamywaniu swoich ograniczeń, słabości i destrukcyjnych strategii.

szkolenie Telemarketing  w formie
POLIGONU HANDLOWEGO to szkolenie, w którym:

 • Intensywnie pracujesz w małej grupie szkoleniowej (max. do 6 osób);
 • Masz wsparcie trenera i konsultanta;
 • Otrzymujesz bogate wsparcie merytoryczne (raporty indywidualne, nagrania, materiały szkoleniowe, karty zadań);
 • Otrzymujesz pełne wsparcie dla swoich indywidualnych potrzeb szkoleniowych;
 • 95% czasu szkolenia wykorzystujesz tylko na praktykę;
 • Koncentrujesz się nie na wiedzy lecz na doskonaleniu umiejętności;
 • Oszczędzasz swój cenny czas – pracujesz na szkoleniu jednorazowo tylko jeden dzień.

 

Dlaczego warto uczestniczyć w naszym szkoleniu z telemarketingu,
czyli jakie korzyści niesie ono ze sobą dla uczestnika POLIGONU HANDLOWEGO:

 • Pełne dopasowanie szkolenia do potrzeb i oczekiwań – trenowanie umiejętności zgodnych ze specyfiką biznesu i pracy;
 • Trenowanie dokładnie tych rozmów, które sprawiają trudność lub tych, które są planowane w przyszłości – mocne nastawienie na budowanie efektywności;
 • Praktyczne poznanie całego procesu komunikacyjnego podczas prezentacji / szkolenia / wystąpienia publicznego z pozycji 3 punktów percepcyjnych (swojego, klienta, obserwatora – wszystko dzięki rotacyjnemu przechodzeniu podczas szkolenia w każdą rolę);
 • Spojrzenie na swoje działanie z pozycji klienta, lepsze zrozumienie jego oczekiwań i potrzeb oraz pojawiających się reakcji;
 • Trenowanie konkretnych strategii i taktyk prezentacyjnych;
 • Ćwiczenie wystąpień publicznych (wg różnych scenariuszy – sytuacje, klienci, cele rozmowy);
 • Zweryfikowanie posiadanych umiejętności;
 • Wyeliminowanie błędów i podniesienie skuteczności;
 • szkolenie poligonowe daje możliwość sprawdzenia się, poznania siebie i swoich możliwości;
 • Otrzymanie praktycznego raportu z informacją o swoich silnych stronach, obszarach do doskonalenia, możliwych pułapkach wraz z konkretnymi wskazówkami do samodzielnej pracy.

Jako uczestnik naszego szkolenia otrzymasz:

 • przed szkoleniem - ankietę do badania potrzeb szkoleniowych
 • materiały szkoleniowe
 • udział w szkoleniu (bez zakwaterowania)
 • lunch oraz serwis kawowy podczas całego szkolenia
 • dyplom ukończenia szkolenie Telemarketing w formie Poligonu Handlowego

Jak widzisz jest wiele korzyści związanych z udziałem w szkoleniu, a więc

ZAMÓW SZKOLENIE

Kto już sprawdził skuteczność
szkolenia telemarketing w formie POLIGONU HANDLOWEGO?

szkolenie Telemarketing w formie Poligonu Handlowego poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Piotr Kądzielski-Zysk