Dlaczego warto wybrać szkolenie Zarządzanie ludźmi i motywowanie?

Dlaczego warto wybrać szkolenie Motywowanie pracowników?

Spójność i stabilność zachowania oraz konsekwencja w działaniu to bardzo istotne czynniki budujące autorytet menadżera i wpływające na jego odbiór przez pracowników. Dlatego też zdefiniowanie własnej wizji bycia menadżerem, określenie roli zawodowej, hierarchii wartości własnych i w zespole oraz stworzenie standardu zachowań i zasad współpracy z podwładnymi to podstawa do skutecznego zarządzania ludźmi. Nie można mówić o konsekwencji, ani spójności zachowania, jeśli nie ma się jasności, co do własnej roli zawodowej – jej wizji, misji, celów.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Warszawa, Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1390 + 23% VAT
ZAMAWIAM
szkolenie Motywowanie pracowników

Kogo zapraszamy na szkolenie Motywowanie pracowników

 • Team liderów;
 • Menedżerów;
 • Kierowników;
 • Prezesów;
 • Osób które zarządzają ludźmi

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych w formie ankietowej – poprosimy Cię o podanie swoich oczekiwań, wszystko po to aby szkolenie Motywowanie pracowników przyniosło oczekiwany przez Ciebie efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia Motywowanie pracowników. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia Motywowanie pracowników, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

szkolenie Motywowanie pracowników poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem Motywowanie pracowników.
MIEJSCE SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

Wszystkie nasze szkolenia otwarte odbywają się w naszym Centrum Szkoleniowym na Pl. Inwalidów 10 w Warszawie – 6 klimatycznych sal szkoleniowych z pełnym wyposażeniem, bogaty serwis kawowy i obiad w żoliborskiej restauracji Żywiciel.

Forma prowadzenia szkolenia motywowanie pracowników

forma szkolenia motywowanie pracowników

szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia motywowanie pracowników

MODELOWANIE SKUTECZNEJ POSTAWY SZEFA

moduł 1 – szkolenie motywowanie pracowników
 • Elementy decydujące o sukcesie  w pracy z ludźmi;
 • Modelowanie nastawienia i wzbudzanie automotywacji;
 • Rodzaje postaw w pracy menedżera  i ich charakterystyka;
 • Dualizm celów : cel „twardy” świadomy i cel „miękki” podświadomy;

MÓJ POTENCJAŁ MOTYWACYJNY

moduł 2 – szkolenie motywowanie pracowników
 • Diagnoza posiadanych kompetencji. samoocena;
 • Wykorzystywanie silnych stron swojego potencjału i unikanie słabych;
 • Analiza SWOT (silne i słabe strony, szanse i zagrożenia);
 • Sprzężenie zwrotne miedzy 3 obszarami: Świat Emocji, Świat Myśli, Świat Fizyczności;
 • Doskonalenie własnego potencjału w 3 powyższych obszarach;

MOTYWOWANIE I WPŁYWANIE POPRZEZ ODPOWIEDNIĄ KOMUNIKACJĘ Z PRACOWNIKAMI

moduł 3 – szkolenie motywowanie pracowników
 • Język korzyści a język problemów;
 • Eliminacja języka egocentrycznego;
 • Perswazja poprzez słowo;
 • Techniki zmiany minusów na plusy;
 • Język wizji i kreowania potrzeb;
 • Eliminacja słów osłabiających wypowiedź;
 • Skuteczna argumentacja;
 • Budowanie właściwego wizerunku poprzez celowy dobór słów;

MOTYWOWANIE POZAFINANSOWE

moduł 4 – szkolenie motywowanie pracowników
 • Umiejętność inspirowania;
 • Motywowanie przez pochwały – za co i jak chwalić pracowników;
 • Motywowanie poprzez delegowanie;
 • Zasady delegowania;
 • Twórczy wpływ w delegowaniu;
 • Motywująca informacja zwrotna;
 • Przygotowanie do udzielania informacji zwrotnych;
 • Feedback pozytywny – przekazywanie informacji o zadowalającej jakości pracy;
 • Feedback negatywny – przekazywanie informacji o niezadowalającej jakości pracy (błędy, niestosowane zachowania, niezadowalająca jakość pracy, itp.);
 • Siatka wartości, czyli zasady szefa;
 • Rola wartości w działaniach motywacyjnych;
 • Rozwój poprzez pryzmat wartości;

Podsumowanie i zakończenie szkolenia

moduł 5 – szkolenie motywowanie pracowników
 • Podsumowanie i zakończenie szkolenia negocjacje handlowe;
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z motywowania pracowników.

Jako uczestnik naszego szkolenia otrzymasz:

 • przed szkoleniem - ankietę do badania potrzeb szkoleniowych
 • materiały szkoleniowe
 • udział w szkoleniu (bez zakwaterowania)
 • lunch oraz serwis kawowy podczas całego szkolenia
 • dyplom ukończenia szkolenie Motywowanie pracowników

Jak widzisz jest wiele korzyści związanych z udziałem w szkoleniu, a więc

ZAMÓW SZKOLENIE

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?

szkolenie Motywowanie pracowników poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Izabella Gielnicka

Magdalena Guillet

Piotr Kądzielski-Zysk