Dlaczego warto wybrać Szkolenie Kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych?

 

Szkolenie dotyczy kontroli zarządczej w kontekście zarządzania jednostką, wdrażania układu zadaniowego i zarządzania przez cele.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 10.10.2018
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 690 + 23% VAT
ZAMAWIAM
Szkolenie Kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych

Kogo zapraszamy na Szkolenie Kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych

 • Kierowników jednostek;
 • Głównych księgowych;
 • Kadry zarządzającej;
 • Kadry rezerwowej;
 • Kontrolerów zewnętrznych i wewnętrznych.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych w formie ankietowej – poprosimy Cię o podanie swoich oczekiwań, wszystko po to aby szkolenie Kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych przyniosło oczekiwany przez Ciebie efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia Kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia Kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie Kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem Kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych.
MIEJSCE SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

Wszystkie nasze szkolenia otwarte odbywają się w naszym Centrum Szkoleniowym na Pl. Inwalidów 10 w Warszawie – 6 klimatycznych sal szkoleniowych z pełnym wyposażeniem, bogaty serwis kawowy i obiad w żoliborskiej restauracji Żywiciel.

Forma prowadzenia szkolenia  kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu i warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia  kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych

 

KONTROLA ZARZĄDCZA JAKO NARZĘDZIE KIEROWANIA JEDNOSTKĄ SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – REGULACJE PRAWNE

moduł 1 – szkolenie  kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych
 •  Regulacje prawne dotyczące kontroli zarządczej;
 •  Definicja legalna kontroli zarządczej;
 •  Pochodzenie kontroli zarządczej;

ZAKRES PRZEDMIOTOWY

moduł 2 – szkolenie  kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych
 •  Zakres podmiotowy kontroli zarządczej;
 •  Osoby odpowiedzialne za kontrolę zarządcza;
 •  Rola ministra finansów i ministra resortowego;
 •  Dokumenty związane z kontrolą zarządczą;

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ

moduł 3 – szkolenie  kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych
 •  Podstawa projektowania kontroli zarządczej;
 •  Powiązanie kontroli zarządczej z planowaniem w układzie zadaniowym i przepisami kompetencyjnymi dotyczącymi jednostki;
 •  Tworzenie procedur;
 •  Kultura organizacyjna jednostki – definicja, znaczenie w zarządzaniu i budowa;
 •  Coaching i mentoring w jednostce;
 •  Codzienna realizacja kontroli zarządczej;

STANDARDY KONTROLI ZARZĄDCZEJ

moduł 4 – szkolenie  kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych
 •  Status prawny standardów;
 •  Rola i praktyczne stosowanie standardów;
 •  Wykorzystanie standardów przy tworzeniu procedur;

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W KONTROLI ZARZĄDCZEJ

moduł 5 – szkolenie  kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych
 • Materiały pomocnicze przygotowane przez Ministra Finansów;
 • Podstawowe definicje;
 • „Koło ryzyka” – jak postępować z ryzykiem;
 • Szczegółowe postępowanie z ryzykiem;
 • Tworzenie procedur zarządzania ryzykiem – zagadnienia praktyczne;
 • Monitorowanie ryzyk;
 • Zarządzanie ryzykiem jako element zarządzania jednostką/działem;

KONTROLA ZARZĄDCZA A AUDYT WEWNĘTRZNY

moduł 5 – szkolenie  kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych
 • Rola audytora wewnętrznego w jednostce;
 • Wykorzystanie doświadczenia audytora przy budowaniu systemu kontroli zarządczej;
 • Audyt skuteczności funkcjonowania procedur;
 • Najczęstsze błędy popełniane przy audytach w zakresie kontroli zarządczej;

Podsumowanie i zakończenie szkolenia  kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych

moduł 6 – szkolenie  kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia;

Jak widzisz szkolenie ma atrakcyjny program, więc

ZAMÓW SZKOLENIE

Jako uczestnik naszego szkolenia otrzymasz:

 • Ankietę do badania potrzeb szkoleniowych
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch w restauracji i serwis kawowy
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Prawo do bezpłatnego hot line na okres 3 miesięcy od zakończenia szkolenia

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?

Szkolenie Kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Agata Janiszewska-Skowron