Po przeprowadzonym szkoleniu opracowujemy

 

Dla Klienta i przełożonego uczestników:
 • Raport końcowy;
 • Podręcznik wiedzy;
 • Płytę CD z nagraniami uczestników szkolenia i zdjęciami ze szkolenia;
Dla uczestnika szkolenia:
 • Płytę CD z nagraniami i zdjęciami ze szkolenia;
 • Raport indywidualny (w formie mailowej lub na płycie CD z nagraniem własnych symulacji);
 • Dodatek do materiałów szkoleniowych w postaci suplementu sufler;
 • Narzędzia wspomagające efektywność szkolenia;

Dzięki raportowi końcowemu Klient uzyskuje wszystkie informacje niezbędne do oceny skuteczności szkolenia, a także wskazówki i metody dalszej pracy nad doskonaleniem potencjału pracowników. Możemy opracować 2 rodzaje raportów: dla decydenta, czyli osoby kierującej uczestnikami szkolenia oraz raporty indywidualne dla każdego uczestnika. Materiał tworzący raport w postaci tekstów, zdjęć i filmów może być przekazany na płycie CD lub mailowo.

 

Raport dla Klienta może zawierać w zależności od poziomu realizacji szkolenia:
 • Wyniki procesu badania potrzeb wraz z celami szkolenia zdefiniowanymi na podstawie badania potrzeb,
 • Cele szkolenia zdefiniowane na początku szkolenia przez uczestników,
 • Zrealizowany program szkolenia,
 • Komentarz trenera i konsultanta na temat: pracy grupy podczas szkolenia, potencjału grupy, zauważonych problemów i trudności, oczekiwań i potrzeb zgłoszonych przez samych uczestników szkolenia,
 • Charakterystykę uczestników szkolenia – osoby wyróżniające się podczas szkolenia lub wszyscy uczestnicy opisani po kątem: mocnych stron i wskazówek dotyczących pracy nad doskonaleniem potencjału i kompetencji,
 • Informacje o zadaniach, jakie dostali uczestnicy (w przypadku cykli szkoleniowych),
 • Wyniki procesu ewaluacji efektywności szkolenia (ocena ankietowa, wnioski z dodatkowych metod oceny efektywności),
 • Propozycje dalszych kierunków rozwoju uczestników,
 • Podsumowanie i wnioski.

Podręcznik wiedzy dla przełożonego to pakiet informacji na temat zakresu wiedzy, jaką po szkoleniu powinien posiadać jego uczestnik i jakiej można od pracownika po szkoleniu wymagać. Podręcznik wiedzy jest szczególnie przydatnym narzędziem dla managerów, którzy na co dzień wspierają swoich pracowników w rozwijaniu się, przeprowadzają oceny okresowe oraz coachingi.

 

Podręcznik wiedzy dla przełożonego zawiera:
 • Opis zagadnień merytorycznych poznanych podczas szkolenia,
 • Listę i krótką charakterystykę technik, które poznali uczestnicy,
 • Zrealizowany program szkolenia,
 • Listę trudnych sytuacji, zastrzeżeń i pytań, na które znają już konkretną odpowiedź lub mechanizm działania wraz z opisem rozwiązań,
 • Przykładowe ćwiczenia, pytania sprawdzające wiedzę pracowników.

Materiały szkoleniowe przygotowywane przed szkoleniem zawierają zagadnienia merytoryczne ze szkolenia wraz z ćwiczeniami do samodzielnego wykonania. Suplement przygotowywany po szkoleniu zawiera dodatkowo wszelkie materiały wypracowane przez uczestników podczas szkolenia oraz konstruktywne rozwiązania do zgłoszonych i przećwiczonych w trakcie szkolenia trudności i problematycznych sytuacji.

 

Materiały szkoleniowe mogą zawierać:
 • Podstawowe zagadnienia merytoryczne (opracowane na podstawie slajdów),
 • Konkretne rozwiązania sytuacji problemowych ćwiczonych w trakcie szkolenia,
 • Odpowiedzi na pytania uczestników pojawiające się w trakcie szkolenia,
 • Baza trudnych pytań, sytuacji i zastrzeżeń wraz z odpowiedziami, argumentami, możliwymi reakcjami,
 • Analizy case studies rozważanych w trakcie szkolenia, rozwiązania ćwiczeń,
 • Ćwiczenia do samodzielnej pracy.

Raport indywidualny dla uczestnika poligonu zawiera ocenę potencjału pracownika wraz z konkretnymi wskazówkami rozwojowymi, czyli pakiet informacji ułatwiających samodzielną pracę nad rozwijaniem i doskonaleniem swoich kompetencji.

 

Raport indywidualny może zawierać informacje na temat:
 • Mocnych stron, na których powinien się oprzeć się pracownik,
 • Obszarów wymagających pracy wraz z konkretnymi metodami doskonalenia swoich umiejętności,
 • Kierunków dalszej pracy nad własnym potencjałem – rozwijanie potencjału,Wyników i interpretacji testów psychologicznych, wyników testów wiedzy,
 • Postępów, jakie uczynił w trakcie szkolenia oraz podczas całego cyklu szkoleniowego.

Sufler to rodzaj ściągi w postaci książeczki lub kartki mieszczącej się w kieszeni, którą można wziąć ze sobą na spotkanie czy mieć przed oczami w trakcie rozmowy telefonicznej, zawierającej najważniejsze, kluczowe wskazówki dla sprawnego działania.

 

Sufler w zależności od tematyki szkolenia może zawierać:
 • Słowa, odpowiedzi, reakcje na najczęściej pojawiające się zastrzeżenia czy obiekcje,
 • Listę technik do wykorzystania podczas negocjacji, sprzedaży, załatwiania reklamacji, itp.
 • Słowa klucze, motywatory, słowa zabronione dla poszczególnych typów klientów czy pracowników, pomocne pytania,
 • „Rozbrajacze” emocjonalne, pozwalające na zachowanie dystansu w trudnych, konfliktowych sytuacjach, i wiele innych…

Narzędzia wspomagające efektywność szkolenia to szereg narzędzi motywujących uczestników do przyswojenia i wykorzystywania poznanej na szkoleniu wiedzy, weryfikującej stopień przyswojenia nowych informacji i umiejętność zastosowania ich w praktyce, dających dodatkowe informacje zwrotne oraz przedstawiające nowe metody działania.

 

Dysponujemy szeregiem narzędzi wspomagających proces szkoleniowy – zwiększających efektywność szkolenia.

 • Karty zadań, karty celów
 • Praktyczne sprawdziany umiejętności i wiedzy
 • Obserwacje i rozmowy z uczestnikami szkolenia
 • Dodatkowe narzędzia wspomagające proces szkoleniowy

Jesteś zainteresowany współpracą z naszą firmą szkoleniową?
Masz pytania?
Wyślij maila na adres:
[email protected]
lub zadzwoń pod numer: 22 228 21 54

Masz pytania w sprawie szkoleń, zapytanie szkoleniowe, czy też organizujesz przetarg?

Skontaktuj się z nami – chętnie poznamy Twoje oczekiwania i zaproponujemy korzystne rozwiązanie

Wybierz najlepszą formę kontaktu:

PRZEŚLIJ ZAPYTANIE SZKOLENIOWE MAILEM

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZAPYTANIA SZKOLENIOWEGO

kliknij ikonę telefonu i wpisz swój numer – oddzwonimy do Ciebie w ciągu 1 min.

Lub po prostu zadzwoń – tel 22 22 82 154 lub 515 232 158


Biznes Edukator - profesjonalna firma szkoleniowa, partner w zakresie organizacji szkoleń handlowych,
szkoleń negocjacyjnych, szkoleń z zarządzania i HR, szkoleń z prezentacji i komunikacji
oraz szkoleń rozwojowych i szkoleń z budowania zespołu.