Każdy z nas ma trochę inne preferencje w sposobie uczenia się, przyjmowania informacji, przetwarzania danych. Są osoby, które wolą słuchać lub patrzeć, ale niekoniecznie uczestniczyć w ćwiczeniach, szczególnie tych indywidualnych typu symulacje. Są też osoby, które preferują przede wszystkim ćwiczenia praktyczne i uczenie się poprzez własne doświadczenia, a dłuższe części wykładowe są dla nich mniej efektywne z punktu widzenia przyswajania i zapamiętywania wiedzy. Chcąc zaangażować wszystkich uczestników szkoleń stosujemy różnorodne metody nauczania i różne sposoby przekazywania wiedzy tak, aby każdy mógł odnaleźć coś dla siebie.

 

Dla tych, co wolą słuchać teoretycznych uwarunkowań i poznawać mechanizmy działania mamy:
 • Miniwykłady trenera,
 • Filmy edukacyjne,
 • Materiały informacyjne, szkoleniowe,
 • Prezentacje,
 • Obrazowe przykłady zastosowania teorii,
 • Opisy przypadków.

 

Tym, co wolą uczyć się poprzez doświadczenie, zastosowanie wiedzy w praktyce oferujemy:
 • Symulacje sytuacji z życia zawodowego, scenki,
 • Case studies,
 • Psychodramy,
 • Gry szkoleniowe, symulacyjne,
 • Ćwiczenia wymagające wykorzystania wiedzy w praktyce – praca indywidualna, w parach, w podgrupach (bazująca   często na opracowanych wcześniej formularzach),
 • Sprawdziany praktycznego zastosowania wiedzy,
 • Testy, ćwiczenia sprawdzające po pojedynczych modułach szkoleniowych,
 • Gry szkoleniowo – sprawdzające po pojedynczych szkoleniach.

 

Ci, którzy potrzebują chwili przemyśleń, analizy, refleksji, wyciągnięcia wniosków mają okazję do tego podczas:
 • Dyskusji moderowanych,
 • Burzy mózgów,
 • Pracy w podgrupach – analiza wyników ćwiczeń, gier, case studies,
 • Oceny formularzowej,
 • Informacji zwrotnych.

 

Dla tych, co lubią niestandardowy przebieg szkolenia proponujemy elementy outdooru edukacyjnego lub gry szkoleniowe.

 

Programy wszystkich szkoleń mogą zostać uzupełnione o specjalnie dobrane zadania outdoorowe, które wzmocnią i uatrakcyjnią szkolenie. Mogą być również realizowane w konwencji outdooru edukacyjnego. Takie rozwiązanie polega na wykonywaniu poszczególnych zadań terenowych pod okiem trenerów, którzy na bieżąco zbierają informacje o pracy grupy, mogą również służyć wsparciem, lecz nie biorą czynnego udziału w szkoleniu. Między zadaniami trener może przeprowadzać analizę pracy grupy, ukierunkowywać na osiągnięcie celów, prowadzić mini szkolenia. Po zakończeniu zajęć terenowych trener zbiera wszystkie doświadczenia i wnioski grupy, robi podsumowanie i końcową analizę.

Szkolenia mogą być również realizowane w formie gier fabularnych w sali lub w terenie. Są to bardzo interesujące i skuteczne rozwiązania ponieważ ciekawa fabuła i scenariusz gry w dużym stopniu angażuje uczestników i „zmusza” do wykorzystania całego potencjału wiedzy i umiejętności.

 

Co sprawia, że nasze szkolenia oceniane są jako efektywne i praktyczne?
 • Praca z nastawieniem – pamiętając, że 50% sukcesu to nastawienie bardzo dużą wagę przykładamy dokształtowania odpowiedniej postawy uczestników szkolenia.
 • Narzędzia wspomagające efektywność – dostarczamy raporty poszkoleniowe (indywidualne – pakiet informacji zwrotnych oraz metod samorozwoju dla każdego uczestnika; dla menadżera – podsumowanie szkolenia, wskazówki motywacyjne i rozwojowe dla pracowników) oraz unikatowe na rynku materiały szkoleniowe.
 • Nowoczesność – prowadzimy szkolenia wykorzystując nowoczesną technologię (projektor, kamera, dyktafon, centrala telefoniczna, oprogramowanie do tworzenia mind map, filmy).
 • Maksymalizacja skuteczności – prowadzimy szkolenia w formie cykli szkoleniowych, w trakcie których uczestnicy opracowują swoje Indywidualne Plany Rozwoju i są motywowani do doskonalenia swoich umiejętności.
 • Praktyczność – zwiększamy efektywność szkoleń poprzez poruszanie praktycznych tematów i omawianie możliwości zastosowania przedstawianych metod w pracy zawodowej. Proponowane przez nas symulacje bazują na realnych trudnościach, które zgłosiło kierownictwo oraz sami uczestnicy szkolenia przed szkoleniem. Na podstawie badania potrzeb i rozmów z uczestnikami szkolenia tworzymy opisy case studies lub modyfikujemy gry szkoleniowe tak, aby odzwierciedlały one rzeczywistą pracę uczestników.
 • Efektywność – przygotowujemy programy zgodnie z zasadami mind-mapingu – metody wyzwalającej nasz potencjał poznawczy, pobudzającej do kreatywności, otwartości, prowadzącej do lepszego zapamiętywania, a także bazującej na ciekawszej formie niż zwykłe prezentacje.

 

Co sprawia, że uczestnicy naszych szkoleń oceniają je jako interesujące i ciekawe?
 • Praca trenera – trener prowadzi szkolenia dynamicznie, interesująco, budując z uczestnikami pozytywne relacje.
 • Atmosfera – pozostawiamy uczestnikom swobodę zadawania pytań, zgłaszania wątpliwości, podchodząc z szacunkiem do ich doświadczeń i osobowości.
 • Interakcja – uczestnicy aktywnie współuczestniczą w dochodzeniu do meritum, biorąc udział w różnych grach, ćwiczeniach i symulacjach przeplatanych wykładami.
 • Inspiracja – pokazujemy inne, nowe drogi i możliwości, pracujemy na problemach „z pracy wziętych” pokazując na bieżąco skuteczność proponowanych metod, ale nikogo na siłę nie przekonujemy.
 • Wydajność – prowadzimy zajęcia zgodnie z zasadami działania obu półkul mózgu i krzywą wydajności, regulując uwagę krótkimi zabawnymi grami i przerwami.

Pozostawiamy umysły nasiąknięte wiedzą i praktycznymi rozwiązaniami, rozbudzoną ciekawość i chęć rozwoju…

Jesteś zainteresowany współpracą z naszą firmą szkoleniową?
Masz pytania?
Wyślij maila na adres:
[email protected]
lub zadzwoń pod numer: 22 228 21 54

Masz pytania w sprawie szkoleń, zapytanie szkoleniowe, czy też organizujesz przetarg?

Skontaktuj się z nami – chętnie poznamy Twoje oczekiwania i zaproponujemy korzystne rozwiązanie

Wybierz najlepszą formę kontaktu:

PRZEŚLIJ ZAPYTANIE SZKOLENIOWE MAILEM

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZAPYTANIA SZKOLENIOWEGO

kliknij ikonę telefonu i wpisz swój numer – oddzwonimy do Ciebie w ciągu 1 min.

Lub po prostu zadzwoń – tel 22 22 82 154 lub 515 232 158


Biznes Edukator - profesjonalna firma szkoleniowa, partner w zakresie organizacji szkoleń handlowych,
szkoleń negocjacyjnych, szkoleń z zarządzania i HR, szkoleń z prezentacji i komunikacji
oraz szkoleń rozwojowych i szkoleń z budowania zespołu.