• Nazwa szkolenia
 • Kategoria
 • Data szkolenia
 • Cena netto/os
 • Szkolenie Motywowanie pracowników
  szkolenia z zarządzania
  28.06.2018 - 29.06.2018
  1390 PLN
 • Szkolenie Motywowanie pracowników
  szkolenia z zarządzania
  27.08.2018 - 28.08.2018
  1390 PLN