• Nazwa szkolenia
 • Kategoria
 • Data szkolenia
 • Cena netto/os
 • Szkolenie Delegowanie zadań w zespole
  szkolenia z zarządzania
  15.10.2018 - 16.10.2018
  1390 PLN
 • Szkolenie Delegowanie zadań w zespole
  szkolenia z zarządzania
  10.09.2018 - 11.09.2018
  1390 PLN