• Nazwa szkolenia
 • Kategoria
 • Data szkolenia
 • Cena netto/os
 • Szkolenie Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – kluczowe problemy z praktyki
  Szkolenia rachunkowe
  05.09.2018
  790 PLN
 • Szkolenie Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – kluczowe problemy z praktyki
  Szkolenia rachunkowe
  06.06.2018
  790 PLN